۱۶ خرداد 1397
5K
۱۶ خرداد 1397
5K
فقط احمقا کاری که من برات کردم رو انجام میدن...!!! :)

فقط احمقا کاری که من برات کردم رو انجام میدن...!!! :)

۱۶ خرداد 1397
5K
۱۶ خرداد 1397
4K
۱۶ خرداد 1397
4K
۱۴ خرداد 1397
2K
۱۴ خرداد 1397
2K
۱۴ خرداد 1397
3K
۱۴ خرداد 1397
5K
۱۴ خرداد 1397
6K
زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود… خواب و رویا را دوست دارم چون با بودن او شیرین میشود… مهربانی را دوست دارم چون او اینگونه است… این جملات را دوست دارم چون ...

زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود… خواب و رویا را دوست دارم چون با بودن او شیرین میشود… مهربانی را دوست دارم چون او اینگونه است… این جملات را دوست دارم چون به یاد او می افتم… او تنها رویای من است…

۱۴ خرداد 1397
6K
۱۴ خرداد 1397
4K
😻💦

😻💦

۱۴ خرداد 1397
3K
۱۴ خرداد 1397
3K
چشاش 😻💦💦😻

چشاش 😻💦💦😻

۱۴ خرداد 1397
3K
😻😻😻😻

😻😻😻😻

۱۴ خرداد 1397
3K
ای جانم 😻😻😻😻😻

ای جانم 😻😻😻😻😻

۱۴ خرداد 1397
4K
۱۴ خرداد 1397
5K
در آیینه ، کسی را دیدم؛ که اصلا منِ سابق نبود!! نه میخندید و نه خوشحال بود، زل زد به چشمانمُ نگاهش پر از حرف بود، یک قطره اشک از چشمانش، آمادهٔ ریختن بود. نگاهش ...

در آیینه ، کسی را دیدم؛ که اصلا منِ سابق نبود!! نه میخندید و نه خوشحال بود، زل زد به چشمانمُ نگاهش پر از حرف بود، یک قطره اشک از چشمانش، آمادهٔ ریختن بود. نگاهش را به سقف بردُ میخندید!! خنده‌اش ترسناک بود.. اشک از چشمانش میریختُ هنوز روی لبش، ...

۱۴ خرداد 1397
4K
۱۴ خرداد 1397
4K