N.S.T.R.N

N.S.T.R.N

⏬ ♥ #بوشهر🌴 🌞 🌹 ♥ ⏬

♥ #Bahman ოaɦi♥
♥ Iŋ rεll イσ #God♥

♥ #life is a イεsイ イɦaイ ωε ∂ɨ∂ŋ'イ♥ ♥ sイu∂ყ iイ♥

♥ #زندگی آزݥــــونـے اســٺ ڪــہ♥
♥ مـطـاݪـعـہ اش نــڪـرده ایــم♥

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #تعطیلات #کیش

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #تعطیلات #کیش

۲ هفته پیش
6K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مادر

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مادر

۲ هفته پیش
6K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

۲ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مادر

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مادر

۳ هفته پیش
8K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

۳ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #دختر #پسر

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #دختر #پسر

۳ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

۳ هفته پیش
6K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مدرسه #دانشگاه #درس #دختر #پسر #تقلب

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مدرسه #دانشگاه #درس #دختر #پسر #تقلب

۳ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مدرسه #دانشگاه #درس #دانشجو #دختر #پسر #ایران

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مدرسه #دانشگاه #درس #دانشجو #دختر #پسر #ایران

۳ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #اسم #ابرو

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #اسم #ابرو

۳ هفته پیش
5K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی

۳ هفته پیش
5K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مرگ #اینترنت

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مرگ #اینترنت

۳ هفته پیش
6K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مردم #اینترنت

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #مردم #اینترنت

۳ هفته پیش
5K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #درس #مدرسه #دانشگاه

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #درس #مدرسه #دانشگاه

۳ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #دختر #پسر #امتحان #درس #مدرسه #دانشگاه

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #دختر #پسر #امتحان #درس #مدرسه #دانشگاه

۳ هفته پیش
7K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #پسر #دختر #باشگاه

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #پسر #دختر #باشگاه

۳ هفته پیش
6K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #قاطی پاتی #مدرسه #دانشگاه #درس

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #قاطی پاتی #مدرسه #دانشگاه #درس

۳ هفته پیش
6K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #قاطی_پاتی #مدرسه #درس #کارنامه

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #قاطی_پاتی #مدرسه #درس #کارنامه

۳ هفته پیش
9K
#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #قاطی_پاتی

#طنز #کاریکاتور #خنده #شاد #شادی #قاطی_پاتی

۳ هفته پیش
8K
یـڪـ نـــفــر بــایــد بــاشــــد خـیـاݪت را از بودن روزهاے بد راحت ڪــند آنــقدر ڪــــہ وقــتے نـگـاهـت مۍ ڪــند و میگـوید:

یـڪـ نـــفــر بــایــد بــاشــــد خـیـاݪت را از بودن روزهاے بد راحت ڪــند آنــقدر ڪــــہ وقــتے نـگـاهـت مۍ ڪــند و میگـوید:"بیخیـاݪ؛هـمہ چیز درست میشـود" ݪبخــند بزنـے و مطـمــئن بـاشـے وقـتــے او میـگویـد:"مـےشود"حتمــا میــشود....حتـما!💜💕💓

۸ تیر 1398
2K