چتای قدیمیتونو نگه دارید و بعضی وقتا برید بخونیدشون و بمیرین.: (

چتای قدیمیتونو نگه دارید و بعضی وقتا برید بخونیدشون و بمیرین.: (

1 هفته پیش
1K
• I hate exame • l hate this day • l hate me • I hate you • l hate all the people • I hate all of fucking things in the world 😐🖕🏻 😄😄♡

• I hate exame • l hate this day • l hate me • I hate you • l hate all the people • I hate all of fucking things in the world 😐🖕🏻 😄😄♡

1 هفته پیش
2K
میدونید چرا وسط چت خوابمون میبره!؟ چون خداحافظی سختهُ اصرار داریم تا اخرین لحظه حرف بزنیم و این بهترین حس دنیاس :))

میدونید چرا وسط چت خوابمون میبره!؟ چون خداحافظی سختهُ اصرار داریم تا اخرین لحظه حرف بزنیم و این بهترین حس دنیاس :))

۹ فروردین 1396
3K
من نمیدونم چی میخام فقط میدونم نمیخام پیش اون باشی:\ #lashtori

من نمیدونم چی میخام فقط میدونم نمیخام پیش اون باشی:\ #lashtori

۸ فروردین 1396
3K
+ تو که نداریش،پَس واسه کی آنلاینی؟ - خُب منتظرمـ شاید پی امـ بده🍂👽💙 #lashtori #خآطرآتـ_بنفشـ

+ تو که نداریش،پَس واسه کی آنلاینی؟ - خُب منتظرمـ شاید پی امـ بده🍂👽💙 #lashtori #خآطرآتـ_بنفشـ

۸ فروردین 1396
3K
بیاین در سال جدید کار های زشت سال گذشته را کنار بگذاریم‌‌ و کارهای زشت جدیدی یاد بگیریم #lashtori

بیاین در سال جدید کار های زشت سال گذشته را کنار بگذاریم‌‌ و کارهای زشت جدیدی یاد بگیریم #lashtori

۵ فروردین 1396
4K
کآشـ بودیـ پیشمـ آرومـم میکردیـ #lashtori

کآشـ بودیـ پیشمـ آرومـم میکردیـ #lashtori

۵ فروردین 1396
3K
- بیآ بآهَم آرِزؤ کُنیم^^💕 + بآشِہ🙊💜 - آرِزؤ کَردۍ+.+🖖🏼 - آرِه 💋💧 + چۍ بؤد🌴🙈 - اینکِہ هیچ‌وَقټ أز هَم جُدآ نَشیم💫👀 - تؤ چۍ🙇🏻‍♀🍃 + آرِزؤ کَردَم بِہ آرِزؤت بِرِسۍ =)❤️ #lashtori

- بیآ بآهَم آرِزؤ کُنیم^^💕 + بآشِہ🙊💜 - آرِزؤ کَردۍ+.+🖖🏼 - آرِه 💋💧 + چۍ بؤد🌴🙈 - اینکِہ هیچ‌وَقټ أز هَم جُدآ نَشیم💫👀 - تؤ چۍ🙇🏻‍♀🍃 + آرِزؤ کَردَم بِہ آرِزؤت بِرِسۍ =)❤️ #lashtori

۴ فروردین 1396
6K
+مگع لَنتے تر عَز چِشآش دآریمـ؟ #lashtori-

+مگع لَنتے تر عَز چِشآش دآریمـ؟ #lashtori-

۴ فروردین 1396
3K
#lashtori

#lashtori

۴ فروردین 1396
3K
گاهی وقتا وقتی داری زیادی سعی میکنی یکی رو‌ از دست ندی خودت رو از دست میدی #lashtori💜👽

گاهی وقتا وقتی داری زیادی سعی میکنی یکی رو‌ از دست ندی خودت رو از دست میدی #lashtori💜👽

۲ فروردین 1396
4K
-نَخ دادن هَمیشهـ هم ''بَد''نیست به بَعضیا باید نَخ داد تا ''دَهَنشوُنو'' ''بِدوُزن'' #lashtori

-نَخ دادن هَمیشهـ هم ''بَد''نیست به بَعضیا باید نَخ داد تا ''دَهَنشوُنو'' ''بِدوُزن'' #lashtori

۳۰ اسفند 1395
7K
یکے عم نداریمـ پی اِم بدعـ بگعـ : - نخوابیدے عشقمـ؟ چشات حیفعـ هاع =]🙃 12:30: 😄😄 #lashtori

یکے عم نداریمـ پی اِم بدعـ بگعـ : - نخوابیدے عشقمـ؟ چشات حیفعـ هاع =]🙃 12:30: 😄😄 #lashtori

۳۰ اسفند 1395
4K
میدونی، بعضی وقتا حس میکنم دارم توی یه جعبه ی مسخره بی هدف قدم میزنم عیبی نداره، بیا تو جعبه ی من باهم قدم بزنیم. خوش میگذره ! #lashtori

میدونی، بعضی وقتا حس میکنم دارم توی یه جعبه ی مسخره بی هدف قدم میزنم عیبی نداره، بیا تو جعبه ی من باهم قدم بزنیم. خوش میگذره ! #lashtori

۲۹ اسفند 1395
4K
دِل گیرَم مِثل دختری کِ رَگشو با[ تیغ] زده ، ولی موبایلش

دِل گیرَم مِثل دختری کِ رَگشو با[ تیغ] زده ، ولی موبایلش "حافظه "ندارعه که عکس بگیره....😂😂😂 #lashtori👽

۲۹ اسفند 1395
5K
عَــــن بآزیــِ جَدیــد ملّتــ ⬅ #آرزویـِ سآلـ تحویلــَمیـ #lashtori 👽

عَــــن بآزیــِ جَدیــد ملّتــ ⬅ #آرزویـِ سآلـ تحویلــَمیـ #lashtori 👽

۲۹ اسفند 1395
3K
tell them all I know now shout it from the rooftops write it on the sky line all we had is gone now tell them I was happy and my heart is broken all my ...

tell them all I know now shout it from the rooftops write it on the sky line all we had is gone now tell them I was happy and my heart is broken all my scars are open tell them what I hoped would be Impossible #lashtori

۲۹ اسفند 1395
6K
اَز یـه جـآیی بهِ بعْْـد تصـمیمـ گـیرندهـ فقـد تـخمآتـهـ اونجا تهِ قصـَته حآجیـ ^.^ #lashrori👽

اَز یـه جـآیی بهِ بعْْـد تصـمیمـ گـیرندهـ فقـد تـخمآتـهـ اونجا تهِ قصـَته حآجیـ ^.^ #lashrori👽

۲۹ اسفند 1395
3K
+ حوصلہ ندارم چت ڪنم... #ڪسے_رو_ندارم_چت_ڪنم_باهاش... + هیشڪیو نمیخام #هیشڪیو_ندارم... + خوبم!... #داغونم! :) + قلبم میتپہ... #با_درد_میتپہ... + این همہ دورمِ... #ولے_هیشڪے_نیس_انگار!... ڪاش حرفامون زیر نویس داشت :)😔💔 #lashtori

+ حوصلہ ندارم چت ڪنم... #ڪسے_رو_ندارم_چت_ڪنم_باهاش... + هیشڪیو نمیخام #هیشڪیو_ندارم... + خوبم!... #داغونم! :) + قلبم میتپہ... #با_درد_میتپہ... + این همہ دورمِ... #ولے_هیشڪے_نیس_انگار!... ڪاش حرفامون زیر نویس داشت :)😔💔 #lashtori

۲۹ اسفند 1395
5K
شما در طول روز چهارتا فحش مادر کمتر بده، لازم نیست روز مادر رو به همه مادران ایرانی تبریک بگی

شما در طول روز چهارتا فحش مادر کمتر بده، لازم نیست روز مادر رو به همه مادران ایرانی تبریک بگی

۲۹ اسفند 1395
5K