نصیحتی از خیام...

نصیحتی از خیام...

۲ اسفند 1398
2K
#جنگل سیسنگان

#جنگل سیسنگان

۱۳ دی 1398
3K
عشق یعنی.....

عشق یعنی.....

۱۵ آذر 1398
1K
...

...

۱۵ آذر 1398
1K
#تهران #باغ پرندگان
عکس بلند

#تهران #باغ پرندگان

۱۵ آذر 1398
1K
#تهران #باغ پرندگان
عکس بلند

#تهران #باغ پرندگان

۱۵ آذر 1398
1K
#تهران #باغ پرندگان
عکس بلند

#تهران #باغ پرندگان

۱۵ آذر 1398
1K
#تهران #باغ پرندگان
عکس بلند

#تهران #باغ پرندگان

۱۵ آذر 1398
1K
۱۲ آذر 1398
1K
نظر شما چیه...؟

نظر شما چیه...؟

۱۱ آذر 1398
1K
چقدر خوب....

چقدر خوب....

۹ آذر 1398
1K
شما چی ؟؟؟؟

شما چی ؟؟؟؟

۵ آبان 1398
1K
....

....

۲۹ مهر 1398
1K
شما از کدام بو خوشت میاد؟

شما از کدام بو خوشت میاد؟

۲۲ مهر 1398
1K
شرحش با شما....

شرحش با شما....

۱۸ مهر 1398
1K
شما چی؟؟؟

شما چی؟؟؟

۹ مهر 1398
1K
سخت ترین قسمتش اینه که داری آب شدنش رو میبینی و هیچی نمیتونی بگی، هیچ کاری هم از دستت برنمیاد.

سخت ترین قسمتش اینه که داری آب شدنش رو میبینی و هیچی نمیتونی بگی، هیچ کاری هم از دستت برنمیاد.

۷ مهر 1398
1K
۱ مهر 1398
1K
....

....

۳۰ شهریور 1398
1K
الان فکر کنم حالشو با هیچکسی عوض نمیکنه

الان فکر کنم حالشو با هیچکسی عوض نمیکنه

۲۹ شهریور 1398
1K