حاجی خب بودیم ازش خبی ندیدیم حالا کع فاز منفی ور داشتیم گلع دارید😕💔👀💫

حاجی خب بودیم ازش خبی ندیدیم حالا کع فاز منفی ور داشتیم گلع دارید😕💔👀💫

۲۱ مهر 1398
4K
ط میشی اولین نفری کع آخرین بارع از ته دل عاشقش شدم:))🍃👀❤️ #عکس_نوشته #دخترونه #شاخ

ط میشی اولین نفری کع آخرین بارع از ته دل عاشقش شدم:))🍃👀❤️ #عکس_نوشته #دخترونه #شاخ

۲۰ مهر 1398
7K
من اون دخترع بدی عم کع هیچکس دوسش نارع :))!

من اون دخترع بدی عم کع هیچکس دوسش نارع :))!

۲۰ مهر 1398
6K
عشق ینی بیلی آیلیش :)))❤️🤘💫

عشق ینی بیلی آیلیش :)))❤️🤘💫

۱۸ مهر 1398
3K
بع امید رسیدن چنین روزی :)))👀

بع امید رسیدن چنین روزی :)))👀

۱۷ مهر 1398
5K
_ دیدی رفتی نمردم:))!

_ دیدی رفتی نمردم:))!

۶ مهر 1398
4K
باید ژن آدم بودن داشت نع ژستشو🙄 🙌

باید ژن آدم بودن داشت نع ژستشو🙄 🙌

۵ مهر 1398
6K
اتل متل جدایی...!:)))💔

اتل متل جدایی...!:)))💔

۱ مهر 1398
5K
آتش بودیم:)🔥 عاشقی کردیم:)❤️ درد کشیدیم :))💔 خاموش شدیم:))

آتش بودیم:)🔥 عاشقی کردیم:)❤️ درد کشیدیم :))💔 خاموش شدیم:))

۳۱ شهریور 1398
3K
حالم مث زاتتع!:)))💫 ببین چقدر خرابع :)))

حالم مث زاتتع!:)))💫 ببین چقدر خرابع :)))

۲۹ شهریور 1398
7K
من.💫✌ ️ خبم:))

من.💫✌ ️ خبم:))

۲۸ شهریور 1398
4K
کی گفته توی زمین فرشته وجود نداره ؟!🙌💫 دخترا فرشته های بدون بال روی زمینن:))👑🍃 #دخترونه #شاخ #لاکچری @NaGHeH NaGHmEH

کی گفته توی زمین فرشته وجود نداره ؟!🙌💫 دخترا فرشته های بدون بال روی زمینن:))👑🍃 #دخترونه #شاخ #لاکچری @NaGHeH NaGHmEH

۲۶ شهریور 1398
11K
ما آستین سویشرتمون بلندع 😕🙌💫 نیاز بع گرمای دست کسی ناریم :))🍃

ما آستین سویشرتمون بلندع 😕🙌💫 نیاز بع گرمای دست کسی ناریم :))🍃

۲۶ شهریور 1398
18K
اونی ک خنده هاشو در آوردم اشکامو در آورد :)))🙌💫

اونی ک خنده هاشو در آوردم اشکامو در آورد :)))🙌💫

۲۴ شهریور 1398
18K
مثلا ی هو حالت بد شه بری بیمارستان بگن دیگ کاری از دستمون بر نمیاد:)))

مثلا ی هو حالت بد شه بری بیمارستان بگن دیگ کاری از دستمون بر نمیاد:)))

۲۳ شهریور 1398
21K
ط دلت مرگ بخاهد و مرگ هی ناز کند و ناز کند:))!🙌

ط دلت مرگ بخاهد و مرگ هی ناز کند و ناز کند:))!🙌

۲۲ شهریور 1398
18K
آره خوبم :))

آره خوبم :))

۱۹ شهریور 1398
21K
غذای من شدن آهنگو قرص های سردرد🙃👐

غذای من شدن آهنگو قرص های سردرد🙃👐

۱۸ شهریور 1398
25K
آخ قربون اون خنده هاش 🙃❤️

آخ قربون اون خنده هاش 🙃❤️

۱۸ شهریور 1398
14K
😹😹✌️😐😂 #طنز #خنده #خنده_دار #باحال #شاخ #لاکچری #حس_خوب #عکس_نوشته

😹😹✌️😐😂 #طنز #خنده #خنده_دار #باحال #شاخ #لاکچری #حس_خوب #عکس_نوشته

۱۸ شهریور 1398
14K