^حَــΩـضرَتــــِ ـعآولے^^

Narges12344321

insta::_:: yldaw.xo
یآ فآلو کنید یآ کص ننتون|:♡تشکرات

زنانِ

زنانِ "معمولی و سَطحی" "مرد"ها را تنها در سیبیل های تاب خورده شانه های عَریض بازوهای قوی لبخندِ دلفریب چشمانِ گیرا و نگاهِ نافذ میبینند! امّا زنانِ "باهوش و عاقل" به تنها چیزی که اهمیت میدهند.. همان چیزیست که در"سینه مردها میتپد" چون به درستی این را میدانند که تنها ...

۱۹ تیر 1396
72
•||دوستا مثل مداد رنگے میمونن•{👭👅}• •||چوݩ به زندگے رنگ میبخشن•{💧🌸}•

•||دوستا مثل مداد رنگے میمونن•{👭👅}• •||چوݩ به زندگے رنگ میبخشن•{💧🌸}•

۱۷ تیر 1396
72
ცƒƒ∞

ცƒƒ∞

۱۷ تیر 1396
76
ڪے بلدعـ برام ایمیلـ درسط کنهـ😢سے امـ پلیز😢

ڪے بلدعـ برام ایمیلـ درسط کنهـ😢سے امـ پلیز😢

۱۷ تیر 1396
85
انگآرـغیرطُ روزمینـ هیشڪے نیص|:

انگآرـغیرطُ روزمینـ هیشڪے نیص|:

۱۶ تیر 1396
76
yldaw.xo

yldaw.xo

۱۱ تیر 1396
74
تو زندگے منـ اتفاقایعـ خوبـ با دقتـ راهـ میرنـ کہ مبادا بیفتن|:

تو زندگے منـ اتفاقایعـ خوبـ با دقتـ راهـ میرنـ کہ مبادا بیفتن|:

۱۱ تیر 1396
84
cheshaShOoooo😍elhi nrgs fdt shE

cheshaShOoooo😍elhi nrgs fdt shE

۱۱ تیر 1396
79
yldaw.xo flw she

yldaw.xo flw she

۹ تیر 1396
74
yldaw_xo flw kniD nmUsn😢

yldaw_xo flw kniD nmUsn😢

۵ تیر 1396
77
هَر چِقدرم واسِع بودنِع آدما حِرص بخوری نِگرانشون باشیـ.. آخَر یکیـ دیگِع عَزیز تَرِع ما زیادی مُزخرَفیم

هَر چِقدرم واسِع بودنِع آدما حِرص بخوری نِگرانشون باشیـ.. آخَر یکیـ دیگِع عَزیز تَرِع ما زیادی مُزخرَفیم

۵ تیر 1396
86
وآیع مآمآنی عآشقتم😍یدونع ای❤خعلی دوست دآرما^^♡خعلی|:♡

وآیع مآمآنی عآشقتم😍یدونع ای❤خعلی دوست دآرما^^♡خعلی|:♡

۵ تیر 1396
72
فندقع مآمآن😇😍

فندقع مآمآن😇😍

۲۵ خرداد 1396
74
_denaw_.7780 فآلو کنید حتما فآلو میشید|:♡

_denaw_.7780 فآلو کنید حتما فآلو میشید|:♡

۲۵ خرداد 1396
72
😹😹😹😹

😹😹😹😹

۲۵ خرداد 1396
74
بخورمت کع::_::💦👅افخآنیع کی بودیع ط😂😍

بخورمت کع::_::💦👅افخآنیع کی بودیع ط😂😍

۲۵ خرداد 1396
71
متاسفانه فَهم و شُعور بعضیا تو کمر باباشون جا موندع😐😹💋

متاسفانه فَهم و شُعور بعضیا تو کمر باباشون جا موندع😐😹💋

۲۵ خرداد 1396
75
ohUm kh khubew in ax👅💦

ohUm kh khubew in ax👅💦

۲۴ خرداد 1396
77
کوچولوهآئ کئ بودین شمآ*_*♡

کوچولوهآئ کئ بودین شمآ*_*♡

۲۴ خرداد 1396
74
بقیهـ برنـ بهـ جهنمـ مں ټورو میخامـ(:

بقیهـ برنـ بهـ جهنمـ مں ټورو میخامـ(:

۳۱ مرداد 1395
106