مارول

Naughty_Giirl

اول از همه اینکه می خوای انفالو کنی فالو نکن یکم شعورم خوب چیزیه
یه پیچ مخصوص کسایی که معتاد فیلم و سریال دیدنن اونم از نوع امریکاییش

دومن نظر یادت نره هر کدومو دیدی نظر بده

سومن اگه خواستی ژانر مورد نظرت بگو خودم بهت معرفی کنم

فالو یادتون نره

بیشتر  بیشتر