✴نازنــnazaninــین✴

Nazanin_saeedi

سازمان هواشناسی هرچه
میخواد بگه؛بگه
من میگم اگه
"خدا"
تو زندگیت نباشه
هوا پسه....
"آذر ماهی یعنی بهترین عشق خدا"
"خداوند زیباترین ماه سال را آذرآفرید"
"ورودےویس خرداد۹۳"

4 دقیقه پیش
182
4 دقیقه پیش
194
5 دقیقه پیش
208
6 دقیقه پیش
214
6 دقیقه پیش
235
7 دقیقه پیش
247
7 دقیقه پیش
253
7 دقیقه پیش
267
8 دقیقه پیش
282
8 دقیقه پیش
300
8 دقیقه پیش
280
8 دقیقه پیش
278
9 دقیقه پیش
278
11 ساعت پیش
3K
11 ساعت پیش
3K
11 ساعت پیش
3K
11 ساعت پیش
3K
11 ساعت پیش
3K
11 ساعت پیش
3K
11 ساعت پیش
3K