یکی بیاد رل بزنیم اسمم نازگل هستش ۱۵سالمه فقط از این رابطه سوع استفاده نکنه همیچنین از شمارم سوع استفاده نکنه واقعا یه ادم باوجدان پیدا میشه؟!؟!؟!؟

یکی بیاد رل بزنیم اسمم نازگل هستش ۱۵سالمه فقط از این رابطه سوع استفاده نکنه همیچنین از شمارم سوع استفاده نکنه واقعا یه ادم باوجدان پیدا میشه؟!؟!؟!؟

۱۳ ساعت پیش
2K
یکی بیاد رل بزنیم اسم:نازگل فامیل:آهو... سن۱۵ فقط لطفا یکی بیاد که بی حاشیه باشه و این موصوع سوع استفاده نکنه منظورم از این رابطس

یکی بیاد رل بزنیم اسم:نازگل فامیل:آهو... سن۱۵ فقط لطفا یکی بیاد که بی حاشیه باشه و این موصوع سوع استفاده نکنه منظورم از این رابطس

۱۳ ساعت پیش
4K
😭😭😭😭😭😭

😭😭😭😭😭😭

۱ هفته پیش
8K
‏گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند.

‏گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند.

۱ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
💛💛💛💛💛💛 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ... ﺍﮔﺮ ﻗﻀﺎﻭتی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﻢ... دنیا ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ... ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ... ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ...

💛💛💛💛💛💛 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ... ﺍﮔﺮ ﻗﻀﺎﻭتی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﻢ... دنیا ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ... ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ... ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ... «پناه»؛ میبرم «به خدا»، از عـیبی که؛ «امروز» در خود می بینم، و؛ «دیروز»؛ ...

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
10K
👌👌👌👌👌

👌👌👌👌👌

۴ هفته پیش
10K
۱۸ آبان 1397
9K
👌👌👌👌

👌👌👌👌

۱۳ آبان 1397
10K
cm pleaseجبران میشه😘

cm pleaseجبران میشه😘

۱۰ آبان 1397
12K
۹ آبان 1397
8K
۹ آبان 1397
8K
👌👌👌👌

👌👌👌👌

۷ آبان 1397
7K