:)

:)

۶ دی 1397
950
پرگار های خوبی شده ایم... همدیگر را خوب دور میزنیم(:🌙 ♡

پرگار های خوبی شده ایم... همدیگر را خوب دور میزنیم(:🌙 ♡

۶ دی 1397
962
💛

💛

۲ دی 1397
1K
:)

:)

۱۶ آذر 1397
1K
درست وقتی داری تو اتیش میسوزی... همه به بهونه آب اوردن تنهات میزارن(:✨ 🔥 #NeGaR🍁

درست وقتی داری تو اتیش میسوزی... همه به بهونه آب اوردن تنهات میزارن(:✨ 🔥 #NeGaR🍁

۱۵ آذر 1397
1K