مدافع حرم زینب

Negar1381artesh

ای دی تلگرام
فقط اعضای انجمن اسلامی و خانم های بسیجی
که غلام همه هستم
@modafe_zenabam
نمی دونم تا به کی باید اقا بمونم
رفیقام شهید بشن ولی من جابمونم
دنبال شهادتم ولی عرضه ندارم
یه نگاه به من بکن می دونم گنه کارم
همه ارزوم اینه روی پات شهید بشم عاقبت به خیر بشم اقا روسپید شم
نمی دونم قراره مرگ من کجا باشه همه ترسم اینه مجلس گناه باشه#پروفایل #مذهبی # انقلابی #پسرونه #سرباز-ارتشی

#پروفایل #مذهبی # انقلابی #پسرونه #سرباز-ارتشی

۲ مهر 1397
17K
بسیجی ام به عشق اقام #سرباز-#ارتشی

بسیجی ام به عشق اقام #سرباز-#ارتشی

۲۵ شهریور 1397
17K
من انقلابی ام #سرباز-ارتشی

من انقلابی ام #سرباز-ارتشی

۲۵ شهریور 1397
8K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۱۷ شهریور 1397
14K
۱۷ شهریور 1397
6K
رفیق خاصم زهرا دوست دارم کمه عاشقتم #سرباز-# ارتشی

رفیق خاصم زهرا دوست دارم کمه عاشقتم #سرباز-# ارتشی

۱۵ شهریور 1397
17K
ولوله منتشر شد حامد زمانی ایستاده های لرستان

ولوله منتشر شد حامد زمانی ایستاده های لرستان

۱۴ شهریور 1397
9K
سرباز کوچک #سرباز-ارتشی

سرباز کوچک #سرباز-ارتشی

۱۳ شهریور 1397
11K
۱۲ شهریور 1397
12K
Police NOPO #سرباز-#ارتشی

Police NOPO #سرباز-#ارتشی

۹ شهریور 1397
20K
پروفایل پسرونه #سرباز- #ارتشی

پروفایل پسرونه #سرباز- #ارتشی

۶ شهریور 1397
21K
۵ شهریور 1397
10K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۴ شهریور 1397
13K
#سرباز-#ارتشی

#سرباز-#ارتشی

۳ شهریور 1397
24K
مددی یا زینب سرباز-ارتشی#

مددی یا زینب سرباز-ارتشی#

۳ شهریور 1397
8K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۳ شهریور 1397
14K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۳ شهریور 1397
7K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۳ شهریور 1397
18K
هر چی که دارم از زینب دارم #سرباز-ارتشی

هر چی که دارم از زینب دارم #سرباز-ارتشی

۲ شهریور 1397
10K
به هر کسی نمیدن این افتخار و مدافع حرم شدن لایق می خواد #سرباز-ارتشی

به هر کسی نمیدن این افتخار و مدافع حرم شدن لایق می خواد #سرباز-ارتشی

۲ شهریور 1397
12K