ساحل آرامش

Negar70V

صبح ها بهترند👇👇👇

وقتي كه اول با #خدا حرف بزنی
#ساحل_آرامش
[98/۲/29......17:52]

فالو میکنی بعد بی سر و صدا آنفالو😕انگار زنگ درو میزنی و فرار میکنی.
قبل فالو خوب فکراتونو کنین.
برام لایک و کامنت و فالور زیاد داشتن مهم نیست.ولی احترام متقابل چرا...خیلی مهمه🙂این کارم بی احترامیه دیگه

زندگی لنگر می خواهد. چیزی که آدم را سر جایش نگه دارد، چیزی که نگذارد فاصله آدم از ساحل آرامش زیاد شود چیزی که نگذارد امواج آدم را بکشاند به ناکجا. حالا لنگر آدم ،گاهی ...

زندگی لنگر می خواهد. چیزی که آدم را سر جایش نگه دارد، چیزی که نگذارد فاصله آدم از ساحل آرامش زیاد شود چیزی که نگذارد امواج آدم را بکشاند به ناکجا. حالا لنگر آدم ،گاهی یک آدم دیگر است گاهی یک فکر و اعتقاد است گاهی ایمان است گاهی عادت ...

۲۰ خرداد 1398
26K
این آمدن و رفتن آدم ها به من یاد داد که اگر قرار است روزی به یک انسان وابسته شوم آن شخص، تنها خود من باشم. بیایید انقدر ساده به اشیا و به افراد وابسته ...

این آمدن و رفتن آدم ها به من یاد داد که اگر قرار است روزی به یک انسان وابسته شوم آن شخص، تنها خود من باشم. بیایید انقدر ساده به اشیا و به افراد وابسته نشویم. وابسته نشویم چون هر کدامشان شاید روزی بروند..شاید روزی نباشند اما رفتن تو از ...

۱۸ خرداد 1398
22K
لنگرعشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو... #ساحل_آرامش [۲۹اردیبهشت......18:20]

لنگرعشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو... #ساحل_آرامش [۲۹اردیبهشت......18:20]

۲۹ اردیبهشت 1398
2K