تولد طوری 😃🎉

تولد طوری 😃🎉

۱۸ دقیقه پیش
1K
شب را بہ عشق تو صبح میڪنم ڪہ سلام ڪنم ، ڪہ سلام ڪنے ڪہ من جان بدهم و تو جان بگیرے ...

شب را بہ عشق تو صبح میڪنم ڪہ سلام ڪنم ، ڪہ سلام ڪنے ڪہ من جان بدهم و تو جان بگیرے ...

۱ ساعت پیش
4K
من و خورشید نشستیم و توافق ڪردیم ! صبح را با تپش قلب تو آغاز ڪنیم ...

من و خورشید نشستیم و توافق ڪردیم ! صبح را با تپش قلب تو آغاز ڪنیم ...

۱ ساعت پیش
4K
بیا و بگو چه‌گونہ می‌شود دوست داشت غیر تو را من بلد نیستم...

بیا و بگو چه‌گونہ می‌شود دوست داشت غیر تو را من بلد نیستم...

۱۳ ساعت پیش
4K
ڪینہ ے دشمنِ مرا ، دانے چرا در سینہ نیست ؟ بسڪہ مهر دوست ♡ اینجاست جاے ڪینہ نیست

ڪینہ ے دشمنِ مرا ، دانے چرا در سینہ نیست ؟ بسڪہ مهر دوست ♡ اینجاست جاے ڪینہ نیست

۱۳ ساعت پیش
8K
دنیا مال همہ ، بیخیال همہ من با تو حالم خوبہ فقط.

دنیا مال همہ ، بیخیال همہ من با تو حالم خوبہ فقط.

۶ روز پیش
7K
شاید در ڪنار تو، در حال جشن گرفتن این روز ویژہ نباشم اما میخوام بدونے ڪہ دارم بهت فڪر مے ڪنم و یہ زادروز شگفت انگیز رو برات آرزو مے ڪنم . i may not ...

شاید در ڪنار تو، در حال جشن گرفتن این روز ویژہ نباشم اما میخوام بدونے ڪہ دارم بهت فڪر مے ڪنم و یہ زادروز شگفت انگیز رو برات آرزو مے ڪنم . i may not be by your side, celebrating your special day with you. but i want you to ...

۶ روز پیش
6K
مطمئنم خدا وقتے تورو می‌آفرید داشت بہ این فڪر میڪرد من چے دوست دارم!

مطمئنم خدا وقتے تورو می‌آفرید داشت بہ این فڪر میڪرد من چے دوست دارم!

۷ روز پیش
4K
#ڪاڪتوس یِ جوری خوبہ انگاری میگہ غصہ نخور همہ چی بامن..

#ڪاڪتوس یِ جوری خوبہ انگاری میگہ غصہ نخور همہ چی بامن.. "ڪاڪتوس باشیم" 🌵

۷ روز پیش
5K
تولدت مبارک

تولدت مبارک

۷ روز پیش
4K
#کاکتوس نماد عشق است لباس سبز بہ تن دارد مقاومت میکند سختی میکشد گریہ میکند و گاهی میخندد آری من هستم ... 🌵

#کاکتوس نماد عشق است لباس سبز بہ تن دارد مقاومت میکند سختی میکشد گریہ میکند و گاهی میخندد آری من هستم ... 🌵

۷ روز پیش
6K
🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

۷ روز پیش
2K
🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

۷ روز پیش
2K
🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

۷ روز پیش
2K
🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

🎉нαρρу вιятн∂αу🎉

۷ روز پیش
3K
تو را شبیہ شب دوست می دارمت یکدست یکرنگ بی صدا تنها و البتہ بی پایان بی پایان بی پایان...

تو را شبیہ شب دوست می دارمت یکدست یکرنگ بی صدا تنها و البتہ بی پایان بی پایان بی پایان...

۷ روز پیش
3K
میانِ این رفتن ها، نماندن ها، بد قولے ها و بے وفایے ها... باید باشد ڪسے ڪہ هواے دلت را داشتہ باشد! یڪ همدم براے شنیدن حرف هایت... براے بخیر ڪردن شب هایت، روزهایت، براے ...

میانِ این رفتن ها، نماندن ها، بد قولے ها و بے وفایے ها... باید باشد ڪسے ڪہ هواے دلت را داشتہ باشد! یڪ همدم براے شنیدن حرف هایت... براے بخیر ڪردن شب هایت، روزهایت، براے وقت هایے ڪہ دلت آغوشے بے منت میخواهد... و بودنِ " تو " در این ...

۷ روز پیش
4K
نگاہ ڪن دیوانہ اے را ڪہ دچار نگاهت شدہ است!

نگاہ ڪن دیوانہ اے را ڪہ دچار نگاهت شدہ است!

۷ روز پیش
5K
چشم مگہ واسہ دیدن نیست پس چرا چشات با من حرف میزنہ لعنتی؟

چشم مگہ واسہ دیدن نیست پس چرا چشات با من حرف میزنہ لعنتی؟

۷ روز پیش
4K
💝

💝

۷ روز پیش
6K