❤سهیـsoheilـل❤

OTTOX

#سر تا پایم را خلاصه کنند
می شوم "مشتی خاک"
که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه
یا "سنگی" در دامان یک کوه
یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس
شاید "خاکی" از گلدان‌
یا حتی "غباری" بر پنجره
اما مرا از این میان برگزیدند :

برای" شرافت"
برای" انسانیت"
و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای
" نفس کشیدن "
" دیدن "
" فهمیدن "
و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید
من منتخب گشته ام :برای" قرب "
برای" سعادت "
من مشتی از خاکم که خدا اجازه ام داده:
به" انتخاب " به" تغییر " به" محبت "
وای بر من اگر قدر ندانم... !

#عکس_نوشته!

#عکس_نوشته!

۴ ساعت پیش
7K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی!

#هنر_عکاسی!

۴ ساعت پیش
1K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#تصویر_پس زمینه!

#تصویر_پس زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی!

#هنر_عکاسی!

۴ ساعت پیش
1K
#طبیعت_زیبا!

#طبیعت_زیبا!

۴ ساعت پیش
2K
#هنری!

#هنری!

۴ ساعت پیش
3K
#کاریکاتور_مفهومی!

#کاریکاتور_مفهومی!

۴ ساعت پیش
1K
#هنر_عکاسی!

#هنر_عکاسی!

۴ ساعت پیش
1K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#طبیعت_زیبا!

#طبیعت_زیبا!

۴ ساعت پیش
2K
#عکس_پروفایل!

#عکس_پروفایل!

۴ ساعت پیش
2K
#هنری!

#هنری!

۴ ساعت پیش
3K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#تصویر_پس زمینه!

#تصویر_پس زمینه!

۴ ساعت پیش
2K
#هنری!

#هنری!

۴ ساعت پیش
3K