Soheil fatemi !

OTTOX

#چند وقتی نیستم شاید دیگه نباشم حلال کنید دوستان،از همه شما بخاطر همکاریتون تا به امروز متشکرم همتونو دوست دارم

یاران...یاران منشینید خموش
ایران در پایه دار است منشینید خموش...زیر ساتور تبهکاران است منشینید خموش یاران...در کشور ما سرب سوزان است پاسخ گر بپرسی از عدالت...
هر ره دیگر بود مسدود،جزء راه رزالت،منشینید خموش یاران
ایران در سایه دار است منشینید خموش یاران...
گردید وطن،غرقه اندوه و محن،وای وطن وای وطن واااای وطن...سرخند از این غصه سپیدار چمن وای وطن وای وطن واااای وطن...خیزید روید از پی تابوت و کفن وای وطن وای وطن واااای وطن...ای غرقه در هزار غم بی دوا وطن،ای طعمه گرگ عجل مبتلا وطن ،قربانیان تو همه گلگون قبا وطن،عزیز وطن غریب وطن بی نوا وطن بی کس وطن غریب وطن بی نوا وطن...
در هیچ کس،همتو دین و ثبات نیست،جان کندن است زندگی ما حیات نیست،از هیچ سمت راه گریزونجات نیست،عزیز وطن غریب وطن بی نوا وطن..

#پروفایل!

#پروفایل!

۴ روز پیش
7K
#پروفایل!

#پروفایل!

۴ روز پیش
7K
#هنری!

#هنری!

۴ روز پیش
5K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
6K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
6K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
6K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#طبیعت_زیبا!

#طبیعت_زیبا!

۴ روز پیش
5K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#طبیعت_زیبا!

#طبیعت_زیبا!

۴ روز پیش
5K
#تصویر_پس_زمینه!
عکس بلند

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#طبیعت_زیبا!

#طبیعت_زیبا!

۴ روز پیش
4K
#پروفایل_دخترونه!

#پروفایل_دخترونه!

۴ روز پیش
4K
#پروفایل_دخترونه!

#پروفایل_دخترونه!

۴ روز پیش
4K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۴ روز پیش
5K
#ماشین!

#ماشین!

۴ روز پیش
4K
#پروفایل_پسرونه!

#پروفایل_پسرونه!

۴ روز پیش
3K