رنگین کمان در طبیعت ماکو امید قهرمان

رنگین کمان در طبیعت ماکو امید قهرمان

۱۵ فروردین 1398
33
چشمه ثریا در شهر سنگی ماکو منطقه بورالان امید قهرمان

چشمه ثریا در شهر سنگی ماکو منطقه بورالان امید قهرمان

۱۴ فروردین 1398
15
منطقه مرزی بورالان در شهرستان ماکو

منطقه مرزی بورالان در شهرستان ماکو

۱۴ فروردین 1398
13
بیمارستان قدیمی در ماکو Old hospital of the Maku

بیمارستان قدیمی در ماکو Old hospital of the Maku

۱۲ فروردین 1398
34
کوه آرارات از سمت شهر ماکو Ararat Mount from Maku and turkey border

کوه آرارات از سمت شهر ماکو Ararat Mount from Maku and turkey border

۱۲ فروردین 1398
38
شهر سنگی ماکو Dash Maku

شهر سنگی ماکو Dash Maku

۱۲ فروردین 1398
48