‏اشرف مخلوقات فقط اونی که خواب راحت داره

‏اشرف مخلوقات فقط اونی که خواب راحت داره

دوست دارم خنده ی بی چون و چرا تُو، هُرم نفساتو دوست دارم که بگذره آب از سرم با تو بس نکن هواتو ، هوا بهتر با تو 🙂🥰 قُفلی جدید 🥰🤩😍

دوست دارم خنده ی بی چون و چرا تُو، هُرم نفساتو دوست دارم که بگذره آب از سرم با تو بس نکن هواتو ، هوا بهتر با تو 🙂🥰 قُفلی جدید 🥰🤩😍

روباه به گرگ گفت: درس زندگی رایادم بده گرگ:گفت ازاینجا بپر پایین روباه گفت پایم میشکند گرگ گفت میگیرمت ولی نگرفت پای روباه شکست روباه گفت چرانگرفتی گرگ گفت درس اول اعتماد یعنی مرگ😖😖🚫🚫 هیچوقت ...

روباه به گرگ گفت: درس زندگی رایادم بده گرگ:گفت ازاینجا بپر پایین روباه گفت پایم میشکند گرگ گفت میگیرمت ولی نگرفت پای روباه شکست روباه گفت چرانگرفتی گرگ گفت درس اول اعتماد یعنی مرگ😖😖🚫🚫 هیچوقت زود اعتماد نکنید هیچوقت

دوستتون دارم دخترای خوشگلم امیدوارم همیشه شادوخندون ببینمتون وتوی مراحله زندگی موفق باشید💋❤😻😻

دوستتون دارم دخترای خوشگلم امیدوارم همیشه شادوخندون ببینمتون وتوی مراحله زندگی موفق باشید💋❤😻😻

گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من نفسی هست دلی هست ولی جانی نیست...

گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من نفسی هست دلی هست ولی جانی نیست...

من ازون دستع ادمام ک همع رو به راه راست هدایت میکنم تا راه خودم خلوت شع😁

من ازون دستع ادمام ک همع رو به راه راست هدایت میکنم تا راه خودم خلوت شع😁

- پشتِ کدوم بهانه باز پِنهون کنم هِق‌هِقمو .

- پشتِ کدوم بهانه باز پِنهون کنم هِق‌هِقمو .

تاریکی مطلقی که مال خودم باشه رو ترجیح میدم به نوری که به بقیه هم میتابه..

تاریکی مطلقی که مال خودم باشه رو ترجیح میدم به نوری که به بقیه هم میتابه..

سکوت گورستان را میشنوی؟ دنیا ارزش دل شکستن ندارد میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود قدر همدیگرو بدونیم

سکوت گورستان را میشنوی؟ دنیا ارزش دل شکستن ندارد میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود قدر همدیگرو بدونیم "خاک آنتن نمیدهد که نمیدهد:))