دُردُریشونم :)

Queenkpop

i just want to be that person you
Love more than anything else in this world. #everpink

-i LoVe You! #dorsia

-دخی کیپاپر❤
+دخی پاترهد❤
-دخی شوخ❤
+دخی پرو❤
-دخی بِ تُ چِ:"| ❤موز میخواین؟😐 🍌


دوستان من تا یه مدتی کلا میخوام برم❤ ایندفعه دیه من برنمیگردم تا چند ماه❤ هرکی هم می خواد بخاطرم بره راه باز،جاده دراز!

دوستان من تا یه مدتی کلا میخوام برم❤ ایندفعه دیه من برنمیگردم تا چند ماه❤ هرکی هم می خواد بخاطرم بره راه باز،جاده دراز!

۲۵ آذر 1398
5K
--چیکارته؟ +مکزیکمه:) -چی؟ +المانمه:) -چی؟ +بنگلادشمه:) _چیکارتههه؟؟ +اروپامه:) -یک کلام بهم بگو.... +دنیامه:) ❤ #everpink

--چیکارته؟ +مکزیکمه:) -چی؟ +المانمه:) -چی؟ +بنگلادشمه:) _چیکارتههه؟؟ +اروپامه:) -یک کلام بهم بگو.... +دنیامه:) ❤ #everpink

۲۷ شهریور 1398
1K