i'm a wizard :)

Queenkpop

بزن قدش💙
بدو دیگه💙کپی آزاد💙
درخواست ازاد💙
دوستام؟......زیادن و خوب💙
بی اف افم...... @APINK2019 💙 👭 😍
#prifr 😻
دنبال ؟......فقط افراد خاص💙
طرفدار؟......ال جی بی تی💙
کیپاپر؟....مولتی فن💙
هری پاتر ؟....دوآتیشه💙گروه های بسیار استنیم و بایسام💙
بلک پینک🔙 جنی💙
توایس🔙 داهیون💙
اورگلو🔙 ییرن💙
بی تی اس🔙 شوگا💙
مامامو🔙 سولار💙
مومولند🔙 جو💙
گرلز جنریشن🔙 سانی💙
اکسو🔙 سهون💙
ای پینک🔙 نایون💙
ردولوت🔙 سولگی💙
ایتزی🔙 یجی💙
تی اکس تی🔙 یونجیون💙
گوگودان🔙 مینا💙
گاتسون🔙 جکسون💙
کارد🔙 جی وو💙
دع بویز🔙 کیو💙
ان سی تی🔙 لوکاس💙
سی ال سی🔙 سورن💙

#رمان_ومپایراندسیلورپارت‌بیست‌وچهارم #فیک‌های‌اکسو #فیک‌های‌بلک‌پینک #رمان‌های‌اکسو #رمان‌های‌بلک‌پینک شخص ناشناس: _تا ده دقیقه دیگه اعلام جنگ میکنیم _هر چه زود تر بهتر وانیا: سرم گیج میره وای خدااااا اهههه از صبح تا الان یه دلشوره ی بدی دارم ...

#رمان_ومپایراندسیلورپارت‌بیست‌وچهارم #فیک‌های‌اکسو #فیک‌های‌بلک‌پینک #رمان‌های‌اکسو #رمان‌های‌بلک‌پینک شخص ناشناس: _تا ده دقیقه دیگه اعلام جنگ میکنیم _هر چه زود تر بهتر وانیا: سرم گیج میره وای خدااااا اهههه از صبح تا الان یه دلشوره ی بدی دارم حس میکنمقراره برای بک اتفاقی بیوفته که اصلا خوب نیس... برای همینم از صبح تا ...

۲ هفته پیش
75K
#رمان_ومپایراندسیلورپارت‌بیست‌وسوم (_نه... _این یه دروغه.. _تو..تو..) زینب: با لبخند رفتم کنارشو روی پنجه پام بلند شدم‌ دستام رو دراز کردم و کلاهشو پایین کشیدم از روی صورتش رفته بود کنار کشیدمش جلو سهون با اعتراض ...

#رمان_ومپایراندسیلورپارت‌بیست‌وسوم (_نه... _این یه دروغه.. _تو..تو..) زینب: با لبخند رفتم کنارشو روی پنجه پام بلند شدم‌ دستام رو دراز کردم و کلاهشو پایین کشیدم از روی صورتش رفته بود کنار کشیدمش جلو سهون با اعتراض گفت سهون:هیییی ...ایییشش من:ابنبات چاقت میکنه .. لباش رو سریع اویزون کرد و گفت سهون:تروخدا.. ...

۳ هفته پیش
71K
#رمان‌_نه‌نگو‌نمیشه‌باتوپارت‌هجدهم پونی: یه لحظه از حرکت ایستادم حسم گرفت اول برم شهر رو بگردم تنها خیلی وقته تنها بیرون نرفتم دوست داشتم کل شب رو پیاده روی کنم به ساعتم نگاه کردم ساعت ۵ ظهر ...

#رمان‌_نه‌نگو‌نمیشه‌باتوپارت‌هجدهم پونی: یه لحظه از حرکت ایستادم حسم گرفت اول برم شهر رو بگردم تنها خیلی وقته تنها بیرون نرفتم دوست داشتم کل شب رو پیاده روی کنم به ساعتم نگاه کردم ساعت ۵ ظهر بود کلاه سویشرتمو کشیدم رو سرمو دوییدم طرف یه مغازه معروف بستنی فروشی تو سئول ...

۲ هفته پیش
82K
نقاشی من از جیمین😕 😞 ☹ هنوز کامل نشده😔 #جیمین #بی‌تی‌اس #توت_فرنگی_🍓

نقاشی من از جیمین😕 😞 ☹ هنوز کامل نشده😔 #جیمین #بی‌تی‌اس #توت_فرنگی_🍓

۲ هفته پیش
9K
#رمان_نه‌نگونمیشه‌باتو‌پارت‌هفدهم پونی: سرم فجیح درد میکرد ترجیح دادم امروز نرم برای کارهای دانشگاهم روی تخت دراز کشیدمو دارم با یونگی حرف میزنم _حالا اینقدر ازش متنفر شدی که سرت درد گرفت؟ من:یونگیا من انقدر از ...

#رمان_نه‌نگونمیشه‌باتو‌پارت‌هفدهم پونی: سرم فجیح درد میکرد ترجیح دادم امروز نرم برای کارهای دانشگاهم روی تخت دراز کشیدمو دارم با یونگی حرف میزنم _حالا اینقدر ازش متنفر شدی که سرت درد گرفت؟ من:یونگیا من انقدر از حرص جیع کشیدم سرم درد گرفت ..درضمن یه چیزی _چی؟ من:فک کنم میخوام بیام کمپانیتو ...

۲ هفته پیش
85K
#رمان_ومپایراندسیلورپارت‌بیست‌و‌پنجم وانیا: یاد حرفه جینیونگ افتادم سعی کردم گریه امو پس بزنمو بلند شدم من:جینیونگ گفت هرجور که شده باید بجنگیم با هرچیزی و هرکسی که قصد پا گذاشتن تو این کشور رو با این ...

#رمان_ومپایراندسیلورپارت‌بیست‌و‌پنجم وانیا: یاد حرفه جینیونگ افتادم سعی کردم گریه امو پس بزنمو بلند شدم من:جینیونگ گفت هرجور که شده باید بجنگیم با هرچیزی و هرکسی که قصد پا گذاشتن تو این کشور رو با این وضع داره سهون:اونا فقط میخوان معامله کنن رزا:نه این کارشون دروغه ما اینارو میشناسیم لیا:شما ...

۲ هفته پیش
57K
قَطعاً مَـن اگِـه بِـه خاطِـر دروغـآم نَـرَم جَهَنـم🔥 👽 💦 بِه خـاطِـر نَمـازای بی وضـوم تو مَدرسِـه میـرَم :| 😹 👊 🙊 #فیک 🌚 🌴 #کپی_ممنوع 🚫 👐 #مدرسه #نماز #دروغ #بهشت #جهنم #وضو #طنز

قَطعاً مَـن اگِـه بِـه خاطِـر دروغـآم نَـرَم جَهَنـم🔥 👽 💦 بِه خـاطِـر نَمـازای بی وضـوم تو مَدرسِـه میـرَم :| 😹 👊 🙊 #فیک 🌚 🌴 #کپی_ممنوع 🚫 👐 #مدرسه #نماز #دروغ #بهشت #جهنم #وضو #طنز

۴ شهریور 1398
15K
شیآف چیست!|: تنهآ متجآوزی که کآرش از روی هَوس نیست نیت خیر دآره-.-🎈 اصکـی از: @mobishi #فیک 👅🐷 #شاخ #شیاف #تجاوز #هوس

شیآف چیست!|: تنهآ متجآوزی که کآرش از روی هَوس نیست نیت خیر دآره-.-🎈 اصکـی از: @mobishi #فیک 👅🐷 #شاخ #شیاف #تجاوز #هوس

۵ شهریور 1398
17K
-چشآتو ببند و تصورڪنـ•🙈 💫 • -اگہ امروز عصر تو خیآبونـ•🚶 ‍♀🎡 • -یہ مآشین بزنہ بهت•🚗 🙌 🏻 • -ومرگ مغزۍشۍ•💕 💦 • -چند نفر هستنـ ڪعـ •🙇 🏻 ‍♀🍕 • -همون روز میفهمنـ؟👾 ...

-چشآتو ببند و تصورڪنـ•🙈 💫 • -اگہ امروز عصر تو خیآبونـ•🚶 ‍♀🎡 • -یہ مآشین بزنہ بهت•🚗 🙌 🏻 • -ومرگ مغزۍشۍ•💕 💦 • -چند نفر هستنـ ڪعـ •🙇 🏻 ‍♀🍕 • -همون روز میفهمنـ؟👾 🍉 • -چندنفر فردآش میفهمنـ؟•☃ ❄ ️• -چندنفر یع هفتہ بعد میفهمنـ؟•🎈 🗝 • -چندنفر ...

۵ شهریور 1398
14K
تو که از نارنگیم[∞🍊 ] راحت تر لُخت میشی[👙 🍑 ] دیگه از اصالت حرف نزن خواهشا=|||😐 👊

تو که از نارنگیم[∞🍊 ] راحت تر لُخت میشی[👙 🍑 ] دیگه از اصالت حرف نزن خواهشا=|||😐 👊

۶ شهریور 1398
11K
بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ #🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟ #👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا #🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ #🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ #📢 🎌 ...

بِهترینـ متنـ دنیاعـ{🌍 🌟 }^^ بِهـ مآ گُفتنـ بازے کُنیمـ #🎳 🏁 گفتیمـ با کیـ؟ #👐 😕 گُفتنـ باعـ دُنیا #🌏 🌱 تا خواصتیمـ بپرسیمـ باظے چیـ #🎮 🍭 صوٺـ آغاز بازیوعـ زدنـ #📢 🎌 فقطـ فهمیدیمـ خُدا توے تیمـ ماسٺـ #🔮 ✨ بازے شُروعـ شُد و دنیا پُشتـ سرهمـ ...

۱۱ شهریور 1398
15K
#روتین قـبل مــدرسه:] 💜 ⬇ --------------------------- +یـک ساعــت قبـل اینکـه سـرویستــون بیــاد بیـدار شیــد.^^🍺🌵 +تختتـونـو مرتـــب کنیــد:/ 🌻 🍂 +اگـه صورتتــون پــــف کـرده بـود یـکم یـخ بـزارید روش.🌙 💧 +یــک نـرمش کـوتاه ده دیـقه ای ...

#روتین قـبل مــدرسه:] 💜 ⬇ --------------------------- +یـک ساعــت قبـل اینکـه سـرویستــون بیــاد بیـدار شیــد.^^🍺🌵 +تختتـونـو مرتـــب کنیــد:/ 🌻 🍂 +اگـه صورتتــون پــــف کـرده بـود یـکم یـخ بـزارید روش.🌙 💧 +یــک نـرمش کـوتاه ده دیـقه ای بکنیــد بعـدشــم ی ده دیـقه یوگــا بـرید.*-*👌☕ +یـک دوش ۱۵ دقیقــه ای بگیریـد:) 🚿 🌚 ...

۱۶ شهریور 1398
12K
#جذاب_باشیم ↓😎 #مدرسه 🏨 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ 1⃣ بچـــه هـا وقتـی میخوایــد بریـد مدرســه نمیگــم حتمــا ولـی یـه دستبنـد⭐💫 خوشمـل جینگـول یـا یـه ساعــ⌚ـت طرحــ🌈❄ ــای ســــاده امـــــا شیــــک جـون جـدتون از ایــن طرحـــای بچـ😑ـگونه شخصیـت هـای ...

#جذاب_باشیم ↓😎 #مدرسه 🏨 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ 1⃣ بچـــه هـا وقتـی میخوایــد بریـد مدرســه نمیگــم حتمــا ولـی یـه دستبنـد⭐💫 خوشمـل جینگـول یـا یـه ساعــ⌚ـت طرحــ🌈❄ ــای ســــاده امـــــا شیــــک جـون جـدتون از ایــن طرحـــای بچـ😑ـگونه شخصیـت هـای کارتــونی نـزارید خیــلی خــز و زشتــه 2⃣کــ🎒ـیفتون و با فـرم مـدرسه یـا مانتـو هاتـون سـ💙 ...

۱۶ شهریور 1398
18K
شیـک پـوشی در #محرم ✨ 👌 👇 ◼ ️◾ ️▪ [ دخترا ] --------------------------- ●نمیخـواد حتمــا سـر تـــا پـا مشـکی بپـوشید میتونیـد مشکـی رو بـا طـوسی یـا سـرمه ای و یـا با رنـگ هـای متضــاد ...

شیـک پـوشی در #محرم ✨ 👌 👇 ◼ ️◾ ️▪ [ دخترا ] --------------------------- ●نمیخـواد حتمــا سـر تـــا پـا مشـکی بپـوشید میتونیـد مشکـی رو بـا طـوسی یـا سـرمه ای و یـا با رنـگ هـای متضــاد ســت کنیـد🐼 :) ●ساعـت، انگشتـر و غیـره، لــوازم جانبـی و پــایان‌بنـدی کـار شمـا رو تشکـیل ...

۱۸ شهریور 1398
19K
#کامنت = لـایک و فالـو💜

#کامنت = لـایک و فالـو💜

۱۶ شهریور 1398
13K
لیسـت #لوازم_التحریر 🏫 📚 ↓ °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 📎 جامـدادی، اتـود، نوک اتـود، مـداد سیـاه، مداد رنگــی، خودکـار (سبـز- آبـی- مشکـی- قرمـز)، ماژیک وایـت بـرد، مـاژیـک هایلـایت فسفـری (ترجیحـا رنـگ روشـن)، لـاک غلـط گـیر، تـراش، پـاک کـن، ...

لیسـت #لوازم_التحریر 🏫 📚 ↓ °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 📎 جامـدادی، اتـود، نوک اتـود، مـداد سیـاه، مداد رنگــی، خودکـار (سبـز- آبـی- مشکـی- قرمـز)، ماژیک وایـت بـرد، مـاژیـک هایلـایت فسفـری (ترجیحـا رنـگ روشـن)، لـاک غلـط گـیر، تـراش، پـاک کـن، خـط کـش، پـرگار، مـاشین حسـاب 📎 دفتـر ۱۰۰ بـرگ، دفتـر ۸۰ بـرگ، ۶۰ بـرگ و ...

۱۹ شهریور 1398
33K
چطـور تـوی #مدرسه محبـوب باشیم؟🍑↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 🌸رفتـار خــوب اولیـن قدمـه کـه بــاید دقیـق و خـوب رعـایت بشـه، وگرنـه هیـچ🌘 🌸تـو مدرسـه درستـون خـوب باشـه👌در حـد بـالـای ۱۹✨ 🌸دپ نبـاشیــن! بخندیـن و شیـطـــون باشیـن😻😹 (البتـه بجـا، ...

چطـور تـوی #مدرسه محبـوب باشیم؟🍑↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 🌸رفتـار خــوب اولیـن قدمـه کـه بــاید دقیـق و خـوب رعـایت بشـه، وگرنـه هیـچ🌘 🌸تـو مدرسـه درستـون خـوب باشـه👌در حـد بـالـای ۱۹✨ 🌸دپ نبـاشیــن! بخندیـن و شیـطـــون باشیـن😻😹 (البتـه بجـا، ن اینکـه شورشـو در بیـارین😑) 🌸سعـی کنیـد انقـدر آدم خــــوب و بـا اخلاقــی باشیـن کـه ...

۱۹ شهریور 1398
19K
کارایی ک باعـث بـهم زدن رابطـه دوستی میشـه🐚 ↓ =========================== 💥 خـودنمـایـی نکنیـد🍇 اگـه برتـری بیشتـری نسبـت بـه دوستـاتون داریـن بـه رخـش نکشیـد چـون خیلـی ناراحـت میشـه و ممکنـه احسـاس کنـه لیاقـت ایـن دوستیـو نـداره👼 ...

کارایی ک باعـث بـهم زدن رابطـه دوستی میشـه🐚 ↓ =========================== 💥 خـودنمـایـی نکنیـد🍇 اگـه برتـری بیشتـری نسبـت بـه دوستـاتون داریـن بـه رخـش نکشیـد چـون خیلـی ناراحـت میشـه و ممکنـه احسـاس کنـه لیاقـت ایـن دوستیـو نـداره👼 💥 راز دار بـاشیـد💿 وقتـی دوستتـون چیزیـو بهتــون میگـه، حتـی اگـه سفارش نکنـه بـه کسـی ...

۲۰ شهریور 1398
33K
چطـور #دوست پیـدا کنیـم؟🍒 ↓ ^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^• 🍭 خـودتــون باشیـن! هیچــــوقت سعـی نکنیـن شبیـــه اون اکیـپ فلانـی ک شـاخ تـــره یـا اون دختــره ک ب نظرتــون اخلاقــش یـا هر چیـش قشنگــه بشیـن🍬 هر کسـی زیبـایـی هـای ...

چطـور #دوست پیـدا کنیـم؟🍒 ↓ ^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^• 🍭 خـودتــون باشیـن! هیچــــوقت سعـی نکنیـن شبیـــه اون اکیـپ فلانـی ک شـاخ تـــره یـا اون دختــره ک ب نظرتــون اخلاقــش یـا هر چیـش قشنگــه بشیـن🍬 هر کسـی زیبـایـی هـای خـاصـی داره^^💙 🍭 مهــربـونی، صداقــت، راحـت بودن، خوش خنـده و شـاداب بــودن افـراد رو ب ...

۲۰ شهریور 1398
17K
#عطر چـی بزنـیم؟ ☔ 🌿 ↓ <>•<>•<>•<>•<>•<>•<> °•° ایـن سـه عـطر خیـلی خوشبـو و شـاخ هستـن: 🌼 LAOUS 🌼 GUESS GIRL 🌼 RIOTONIC °•° عطـر معـروف زنـانه: 🌻 VIKTOR&ROLF FlOWER BOMB EDP «ویکتـور انـد فلـاور ...

#عطر چـی بزنـیم؟ ☔ 🌿 ↓ <>•<>•<>•<>•<>•<>•<> °•° ایـن سـه عـطر خیـلی خوشبـو و شـاخ هستـن: 🌼 LAOUS 🌼 GUESS GIRL 🌼 RIOTONIC °•° عطـر معـروف زنـانه: 🌻 VIKTOR&ROLF FlOWER BOMB EDP «ویکتـور انـد فلـاور بمـب ادو پرفیـوم» ایـن عطـر کـه مخصـوص دختـرا و خـانـوم هـای مشکـل پسنـد میباشـد، بـا ...

۲۱ شهریور 1398
14K