ŕýhwň

R-R-Z-N

↯↯ {{الا بذکرالله تطممئن القلوب:)}}
#pèrspolis♥
ŕŷĥŵŋ♥ ‿♥
حرفی داری بگو ناشناس↯ http://instagraph.ir/harfeto/433869848 ️
#حسین(ع)

#crazy❤💞👭 #موقت

#crazy❤💞👭 #موقت

۱ ساعت پیش
1K
ت از خوشمزه ترینای جهانی😋 عاشقتم😋

ت از خوشمزه ترینای جهانی😋 عاشقتم😋

۳ ساعت پیش
2K
تولدت مبارک عزیزم🎂 🎉 🎈 بدجور سورپرایز شدی😹 ب مرز سکته رفتی😹 😹 😹 😹

تولدت مبارک عزیزم🎂 🎉 🎈 بدجور سورپرایز شدی😹 ب مرز سکته رفتی😹 😹 😹 😹

۱ روز پیش
4K
:[ #خدا

:[ #خدا

۱ روز پیش
3K
والا بوخدا😐 😂

والا بوخدا😐 😂

۱ روز پیش
3K
امین:]

امین:]

۴ روز پیش
3K
دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ...

دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ ...

۷ روز پیش
2K
❤ ❤ ❤ 😄 💪 💪

❤ ❤ ❤ 😄 💪 💪

۱ هفته پیش
3K
اگ همه بازیا خانما باشن قهرمان جهان میشیم😹 😹 همه بازیکناام ت گینس ثبت میشن😹

اگ همه بازیا خانما باشن قهرمان جهان میشیم😹 😹 همه بازیکناام ت گینس ثبت میشن😹

۱ هفته پیش
3K
خسته نباشید😂 😂 😂 😂 😄 😄 😄 ❤ ❤ ❤ ❤

خسته نباشید😂 😂 😂 😂 😄 😄 😄 ❤ ❤ ❤ ❤

۱ هفته پیش
3K
لعنتیا عاشق استوریاتونم😹 من ک ۱۹شدم کلی فوش خوردم😆 😆 😢 😢

لعنتیا عاشق استوریاتونم😹 من ک ۱۹شدم کلی فوش خوردم😆 😆 😢 😢

۱ هفته پیش
4K
مرسی ک هستی رفیق خوشگل من^^💞 💫 💋 💋 یذرم درس بخون سر امتحان پدر ادمو در نیاری😐 😐 😅 😅 😅

مرسی ک هستی رفیق خوشگل من^^💞 💫 💋 💋 یذرم درس بخون سر امتحان پدر ادمو در نیاری😐 😐 😅 😅 😅

۱ هفته پیش
5K
😁 😁 😁 😁 😁

😁 😁 😁 😁 😁

۱ هفته پیش
3K
😂 😂 😄 👍 👌

😂 😂 😄 👍 👌

۱ هفته پیش
3K
خسته نباشید❤ ❤ ❤ ✌ ✌ 💪 💪

خسته نباشید❤ ❤ ❤ ✌ ✌ 💪 💪

۲ هفته پیش
3K
24 #_ابدی همیشه ب یادتیم و ت قلبمونی کاپیتان❤ ❤ ❤ ❤ 💪 💪

24 #_ابدی همیشه ب یادتیم و ت قلبمونی کاپیتان❤ ❤ ❤ ❤ 💪 💪

۲ هفته پیش
4K
دمتون گرم بازم مث همیشه بهترین بودید❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 💪 💪 💪 💪 ✌ ✌ ✌ ✌ 😻 😻 😻

دمتون گرم بازم مث همیشه بهترین بودید❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 💪 💪 💪 💪 ✌ ✌ ✌ ✌ 😻 😻 😻

۲ هفته پیش
4K
:)

:)

۲ هفته پیش
3K
اوخ اوخ ساعتاشونو نیگا😄 😻 😻 😻 😻 😻 ❤ ❤ ❤ 😻 ❤ ❤ 😻 ❤ 😻 مبارکه عاقا سیا🎆 🎆 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 😻 😻 خوشبخت شبن😻 ❤ 😻 ❤

اوخ اوخ ساعتاشونو نیگا😄 😻 😻 😻 😻 😻 ❤ ❤ ❤ 😻 ❤ ❤ 😻 ❤ 😻 مبارکه عاقا سیا🎆 🎆 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 😻 😻 خوشبخت شبن😻 ❤ 😻 ❤

۲ هفته پیش
4K
تولدت مبارک حاجی باغیرت😻 😻 ❤ ❤ ❤ 🎂 💫 🎂 💫 🎂 💫 🎂 💫 🎂 🎆 🎆 🎆 🎆

تولدت مبارک حاجی باغیرت😻 😻 ❤ ❤ ❤ 🎂 💫 🎂 💫 🎂 💫 🎂 💫 🎂 🎆 🎆 🎆 🎆

۳ هفته پیش
5K