queen

R.h.a.j.o.o.n

تــــــــورک قـــیزیــام....

رهـــــــا.۱۷آذربایجــان غربی

اوخ فداتشم من 😍😍

اوخ فداتشم من 😍😍

۱۵ ساعت پیش
979
چی میگین؟😔😍

چی میگین؟😔😍

۵ روز پیش
4K
😄😄😄😄😄

😄😄😄😄😄

۱ هفته پیش
5K
چـــــــــلا؟میشه بگین؟😋

چـــــــــلا؟میشه بگین؟😋

۱ هفته پیش
2K
کـــــــــــدم؟ببینم رفقای همیشگی چی میدن بهم😍

کـــــــــــدم؟ببینم رفقای همیشگی چی میدن بهم😍

۱ هفته پیش
5K
کـــــــدوم؟کامنت لدفن.😊😊😙

کـــــــدوم؟کامنت لدفن.😊😊😙

۲ هفته پیش
4K
به افتـــــخار همــــہ دختـــــراے دنــیا😍😍

به افتـــــخار همــــہ دختـــــراے دنــیا😍😍

۳ هفته پیش
5K
حــــــــــرف نباشــــہ😎😎

حــــــــــرف نباشــــہ😎😎

۳ هفته پیش
3K
خداجونم باهاش قهر باش😔

خداجونم باهاش قهر باش😔

۳ هفته پیش
5K
هـــــــــه واس کســــــے مهــــــم نیـــسم😔

هـــــــــه واس کســــــے مهــــــم نیـــسم😔

۳ هفته پیش
3K
خنده خوبه.واس کسایی ک .هیچکس درد دلشو نمیفهمه😔

خنده خوبه.واس کسایی ک .هیچکس درد دلشو نمیفهمه😔

۳ هفته پیش
3K
ترجمه.هرچند سالم ک هس.باشه.تا مادرم سایه اش بالا سرمه.من هنوز بچه اونم😍 فـــــــداے همه مامان ها😍

ترجمه.هرچند سالم ک هس.باشه.تا مادرم سایه اش بالا سرمه.من هنوز بچه اونم😍 فـــــــداے همه مامان ها😍

۳ هفته پیش
5K
اوخی بخولمت جیگر

اوخی بخولمت جیگر

۴ هفته پیش
3K
بــــــــاید قبول کنـــــــے😔

بــــــــاید قبول کنـــــــے😔

۴ هفته پیش
5K
اوخ سیاه چقد بهش میاد.قربونش برم من.😘😘ایشون عشق منهههههه

اوخ سیاه چقد بهش میاد.قربونش برم من.😘😘ایشون عشق منهههههه

۴ هفته پیش
5K
کامنت لدفن.خواهش میـــــــــشہ

کامنت لدفن.خواهش میـــــــــشہ

۲۹ شهریور 1396
2K
من دیروز تو علوسی😍جای همگی خالی.😍عوض همه رقصیدم😂

من دیروز تو علوسی😍جای همگی خالی.😍عوض همه رقصیدم😂

۲۹ شهریور 1396
5K
۲۹ شهریور 1396
3K
💔Deltangi💔 لطفا قبل از لفت دادن پست هامونو بخونین💋اگه راضی نشدین لفت بدین بهترین پست ها بهترین عکسها بهترین چنل بهترین موزیک https://t.me/Dellltangiiiii کـــــانال خودمه لطفا یه سری بزنین.پشیمون نمیشین😭

💔Deltangi💔 لطفا قبل از لفت دادن پست هامونو بخونین💋اگه راضی نشدین لفت بدین بهترین پست ها بهترین عکسها بهترین چنل بهترین موزیک https://t.me/Dellltangiiiii کـــــانال خودمه لطفا یه سری بزنین.پشیمون نمیشین😭

۱۲ شهریور 1396
4K
هـــــــــــــه

هـــــــــــــه

۱۰ شهریور 1396
3K