عبدالله

R1356

بیایید تا زنده ایم یکدیگر را دوست بداریم تولد 11/20

💛امیدوارم دراین لحظات نزدیک افطار 💖خداوند رنگین‌کمانےبه ازای هرطوفان 💛لبخندےبه‌ ازای هر اشک نغمه‌اےشیرین به‌ ازای هر آه 💖و اجابتےنزدیک برای هر دعا برای لحظه‌هاتون فراهم سازد ❥

💛امیدوارم دراین لحظات نزدیک افطار 💖خداوند رنگین‌کمانےبه ازای هرطوفان 💛لبخندےبه‌ ازای هر اشک نغمه‌اےشیرین به‌ ازای هر آه 💖و اجابتےنزدیک برای هر دعا برای لحظه‌هاتون فراهم سازد ❥

1 روز پیش
1K
فردا همگی افطار خونه ما دعوتین😂 نیاین دلخور میشم🙃

فردا همگی افطار خونه ما دعوتین😂 نیاین دلخور میشم🙃

1 روز پیش
2K
نماز و روزه تون قبول درگاه حق 🌸🌸🌸🌸التماس دعا🌸🌸🌸🌸

نماز و روزه تون قبول درگاه حق 🌸🌸🌸🌸التماس دعا🌸🌸🌸🌸

1 روز پیش
1K
✨کسانی که پس از تغییر، تغییر می‌کنند زند‌ه خواهند ماند. 💫کسانی که با تغییر، تغییر می‌کنند موفق خواهند شد. 💫کسانی که تغییر را به وجود می‌آورند د‌یگران را رهبری خواهندکرد💝

✨کسانی که پس از تغییر، تغییر می‌کنند زند‌ه خواهند ماند. 💫کسانی که با تغییر، تغییر می‌کنند موفق خواهند شد. 💫کسانی که تغییر را به وجود می‌آورند د‌یگران را رهبری خواهندکرد💝

1 روز پیش
1K
✨اگر میخواهی با سرعت بروی ، تنها برو 💫اگر میخواهی تا دوردست ها بروی با همراهت برو...💝

✨اگر میخواهی با سرعت بروی ، تنها برو 💫اگر میخواهی تا دوردست ها بروی با همراهت برو...💝

1 روز پیش
1K
✨به جای اینکه کفشتو با لباست ست کنی 💫حرفتو با عملت ست کن💝

✨به جای اینکه کفشتو با لباست ست کنی 💫حرفتو با عملت ست کن💝

1 روز پیش
1K
✨شادی فقط از

✨شادی فقط از "خودت" ریشه میگیره ... 💫نه با روابطتت نه با شغلت نه با پول نمیتونی شاد باشی فقط با خودت💝

1 روز پیش
996
✨اﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ می‌دﻫﻨﺪ 💫ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺶ؛ 💫ﺁﺩﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ 💫ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ...

✨اﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ می‌دﻫﻨﺪ 💫ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺶ؛ 💫ﺁﺩﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ 💫ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩانش💝

1 روز پیش
969
✨خدایا هرجا رو کردم به غیر از تو زمین خوردم 💫روزامو غم گرفت وقتی تو رو از خاطرم بُردم 💫هوامو داری با اینکه فراموشم شدی گاهی 💫گرفتی دستمو وقتی گذاشتم پا تو هر راهی...💝

✨خدایا هرجا رو کردم به غیر از تو زمین خوردم 💫روزامو غم گرفت وقتی تو رو از خاطرم بُردم 💫هوامو داری با اینکه فراموشم شدی گاهی 💫گرفتی دستمو وقتی گذاشتم پا تو هر راهی...💝

1 روز پیش
906
✨زندگی حڪایت قدیمی ڪوهستان است 💫 صدا میڪنی ومیشنوی پس به نیڪی صدا ڪن 💫تا بـــــه نیڪی به تو پاسخ دهد...💝

✨زندگی حڪایت قدیمی ڪوهستان است 💫 صدا میڪنی ومیشنوی پس به نیڪی صدا ڪن 💫تا بـــــه نیڪی به تو پاسخ دهد...💝

1 روز پیش
885
✨یادمان نرود.... هیچ آرایش گر ماهری 💫نمیتواند شخصیت زشت را زیبا کند.... 💫شخصیت زیبا آرایش نمیخواهد💝

✨یادمان نرود.... هیچ آرایش گر ماهری 💫نمیتواند شخصیت زشت را زیبا کند.... 💫شخصیت زیبا آرایش نمیخواهد💝

1 روز پیش
935
✨هنگامی که در زندگی اوج می‌گیری، دیگران می‌فهمند تو چه کسی بودی؛ 💫اما هنگامی که در زندگی زمین می‌خوری، آن‌وقت تو می‌فهمی که دیگران چه کسانی هستند

✨هنگامی که در زندگی اوج می‌گیری، دیگران می‌فهمند تو چه کسی بودی؛ 💫اما هنگامی که در زندگی زمین می‌خوری، آن‌وقت تو می‌فهمی که دیگران چه کسانی هستند

1 روز پیش
942
✨یک روز میاد، که تمام زندگی از جلو چشـــــــــمات میگذره... 💫پـــــــــس، کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه...💝

✨یک روز میاد، که تمام زندگی از جلو چشـــــــــمات میگذره... 💫پـــــــــس، کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه...💝

1 روز پیش
951
✨هرگز بکسی حسادت نکن بخاطر نعمتی که خدا به او داده؛ 💫زیرا تو نمیدانی خداوند چه چیزی را از او گرفته است ...💝

✨هرگز بکسی حسادت نکن بخاطر نعمتی که خدا به او داده؛ 💫زیرا تو نمیدانی خداوند چه چیزی را از او گرفته است ...💝

1 روز پیش
2K
پیامبـــر(ص) : ❁ لِکُلِّ شَیءٍ زَکاةٌ و زَکاةُ الأبدانِ الصِّیامُ. ❁ برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه داری است. 📓 الکافی، ج 4، ص 62

پیامبـــر(ص) : ❁ لِکُلِّ شَیءٍ زَکاةٌ و زَکاةُ الأبدانِ الصِّیامُ. ❁ برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه داری است. 📓 الکافی، ج 4، ص 62

1 روز پیش
2K
☀️ مادرم کرده سفارش که بگو اول ماه

☀️ مادرم کرده سفارش که بگو اول ماه "بابی انت و امی یا اباعبدالله" سلام روزتون بخیر اولین روز ماه مبارک رمضان آغاز یک ماه بندگی و دلدادگی یک ماه نور و روشنایی یک ماه صفا و برکت مبارک

1 روز پیش
2K
1 روز پیش
2K
آخرین جمعه ماه عزیز و مبارک شعبان را غنیمت بشماریم با مداومت بر صلوات بر محمدو آل محمد اللهم صل علی محمد و ال محمد

آخرین جمعه ماه عزیز و مبارک شعبان را غنیمت بشماریم با مداومت بر صلوات بر محمدو آل محمد اللهم صل علی محمد و ال محمد

2 روز پیش
2K
💫 🌸اولین شنبه ماه،رمضان است آرزو میکنم هیچ کدام از آرزوهایتان تاآخرین شنبه ماه مبارک آرزو نماند.. وبه همه خواسته‌های خیرتان برسید...💐

💫 🌸اولین شنبه ماه،رمضان است آرزو میکنم هیچ کدام از آرزوهایتان تاآخرین شنبه ماه مبارک آرزو نماند.. وبه همه خواسته‌های خیرتان برسید...💐

2 روز پیش
2K
مه شعبان به پایان آمد و یارم نیامد عزیز و مونس و دلدار و غمخوارم نیامد أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج

مه شعبان به پایان آمد و یارم نیامد عزیز و مونس و دلدار و غمخوارم نیامد أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج

2 روز پیش
2K