ما اشتباه کردیم...! باکمی دقت، متوجه میشوید همانطوری که مینویسیم

ما اشتباه کردیم...! باکمی دقت، متوجه میشوید همانطوری که مینویسیم "عیسی" و میخوانیم "عیسا"! و یا مینویسیم "موسی" و میخونیم "موسا"! پس در واقع : وقتی که می نوشتیم "تولید ملی و ثروت ملی" در اصل میشد "تولید ملا و ثروت ملا"! ما اشتباه میخواندیم و این بندگان خدا اختلاس ...

۵ روز پیش
4K
😭😭😭

😭😭😭

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
6K
در تضادند غم من و پریشانی تو سفره ی فقر من و سفره ی مهمانی تو روزی آید که خدا حکم کند مابین پینه ی دست من و پینه ی پیشانی تو 👤 مولوی

در تضادند غم من و پریشانی تو سفره ی فقر من و سفره ی مهمانی تو روزی آید که خدا حکم کند مابین پینه ی دست من و پینه ی پیشانی تو 👤 مولوی

۱ هفته پیش
2K
پَخمگان در جایگاه نُخبگان، نُخبگان در اِنزوا تا چنین اسـت تَه ندارد، این غَـم بی اِنتها

پَخمگان در جایگاه نُخبگان، نُخبگان در اِنزوا تا چنین اسـت تَه ندارد، این غَـم بی اِنتها

۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
#________

#________

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
6K
تقدیم به شما خواننده عزیز

تقدیم به شما خواننده عزیز

۲ هفته پیش
500
۲ هفته پیش
472
۲ هفته پیش
481
۲ هفته پیش
504
#عشق

#عشق

۲ هفته پیش
568