picaso46

RAP-021

سلام دوستان خوش اومدین
tlgrm.me/pica3o
آی دی

رفقا شِیر کنید جای دوری نمیره

رفقا شِیر کنید جای دوری نمیره

۴ ساعت پیش
613
بر سر هر کوچه خدا هست خدا هستو خدا هستو خدا هست

بر سر هر کوچه خدا هست خدا هستو خدا هستو خدا هست

۴ ساعت پیش
2K
چون نگهبانی که در کف مشعلی دارد میخرامد شب! میان شهر خواب آلود خانه ها با روشنایی های رویایی یک به یک در گیرو دار بوسه ی بدرود #فروغ_فرخزاد

چون نگهبانی که در کف مشعلی دارد میخرامد شب! میان شهر خواب آلود خانه ها با روشنایی های رویایی یک به یک در گیرو دار بوسه ی بدرود #فروغ_فرخزاد

۷ ساعت پیش
3K
سینه ای سوخته در حسرت یک عشق محال نگهی گمشده در پرده رویایی دور پیکری ملتهب از خواهش سوزان وصال چه ره آورد سفر دارم ؟! ای مایه عمر... #فروغ_فرخزاد

سینه ای سوخته در حسرت یک عشق محال نگهی گمشده در پرده رویایی دور پیکری ملتهب از خواهش سوزان وصال چه ره آورد سفر دارم ؟! ای مایه عمر... #فروغ_فرخزاد

۷ ساعت پیش
3K
🔻 مـو پریشان به شکار آمـدُ بعد از آن روز مــن پریشانمُ او گیره به گیسو زده است . . . #عبدالمهدی_نوری

🔻 مـو پریشان به شکار آمـدُ بعد از آن روز مــن پریشانمُ او گیره به گیسو زده است . . . #عبدالمهدی_نوری

۷ ساعت پیش
2K
خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثل ِامروز که تنگ است دلم... #هوشنگ_ابتهاج

خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثل ِامروز که تنگ است دلم... #هوشنگ_ابتهاج

۹ ساعت پیش
2K
دِل بر تو نهم که راحت جان منی... #سعدی

دِل بر تو نهم که راحت جان منی... #سعدی

۹ ساعت پیش
2K
خطایه رید😀😀😀

خطایه رید😀😀😀

۱۰ ساعت پیش
2K
شناختین؟؟😍😍😍

شناختین؟؟😍😍😍

۱۰ ساعت پیش
2K
بازی ایرانی که هیچوقت ساخته نشد #سربازایرانی

بازی ایرانی که هیچوقت ساخته نشد #سربازایرانی

۱۰ ساعت پیش
2K
تاثیر مواد مختلف بر رنگ آتش

تاثیر مواد مختلف بر رنگ آتش

۱۰ ساعت پیش
2K
عالیه😍😍😍

عالیه😍😍😍

۱۰ ساعت پیش
2K
حالا چه خاکی توسرمون کنیم؟؟

حالا چه خاکی توسرمون کنیم؟؟

۱۰ ساعت پیش
2K
به این میگن کنسرت باقیشم سوسول بازیه

به این میگن کنسرت باقیشم سوسول بازیه

۱۰ ساعت پیش
2K
#فریال

#فریال

۱۰ ساعت پیش
613
#فریال

#فریال

۱۰ ساعت پیش
2K
#فریال

#فریال

۱۰ ساعت پیش
2K
#فریال

#فریال

۱۰ ساعت پیش
2K
#فریال

#فریال

۱۰ ساعت پیش
2K
#فریال

#فریال

۱۰ ساعت پیش
2K