روژان

ROJAAAAAN

سلام
نه ادعای خاص بودن دارم
نه مغرورم
نه خوشگلم
فالو میکنم بک بده وگرنه سگ میشم
خیلی اعصاب و اینا ندارم...میدونی که چی میگم؟...
زیاد بهم پیله نکن....
پست هام مفهومیه
اگه عقل نداری زیاد به اون یه پیاله گهی که تو سرته فشار نیار که بو گه ویسگونو بر میداره!
حالا میتونی بیای پیجو ببینی!...

#cm_plz

#cm_plz

۱۵ اردیبهشت 1397
8K
😂😂😂

😂😂😂

۱۵ اردیبهشت 1397
5K
#مفهومی

#مفهومی

۱۵ اردیبهشت 1397
4K
#بدون_شرح

#بدون_شرح

۱۵ اردیبهشت 1397
6K
#فیلترینگ

#فیلترینگ

۱۵ اردیبهشت 1397
5K
😂😂

😂😂

۱۵ اردیبهشت 1397
4K
بیشعووور!

بیشعووور!

۱۵ اردیبهشت 1397
4K
لعنتی جذاب دوست داشتنی

لعنتی جذاب دوست داشتنی

۱۵ اردیبهشت 1397
8K
cartoon vs reality

cartoon vs reality

۱۵ اردیبهشت 1397
3K
cartoon vs reality

cartoon vs reality

۱۵ اردیبهشت 1397
3K
cartoon vs reality

cartoon vs reality

۱۵ اردیبهشت 1397
3K
cartoon vs reality

cartoon vs reality

۱۵ اردیبهشت 1397
3K
cartoon vs reality

cartoon vs reality

۱۵ اردیبهشت 1397
3K
😂

😂

۱۵ اردیبهشت 1397
4K
#cry #bad_mood

#cry #bad_mood

۱۵ اردیبهشت 1397
4K
#confiused

#confiused

۱۵ اردیبهشت 1397
5K
#mental_illness #crazy

#mental_illness #crazy

۱۵ اردیبهشت 1397
6K
#flower #eye #beauty

#flower #eye #beauty

۱۵ اردیبهشت 1397
6K
#mental_illness #blood #fake_smile

#mental_illness #blood #fake_smile

۱۵ اردیبهشت 1397
5K
#beauty

#beauty

۱۵ اردیبهشت 1397
5K