🍂گفتم:«یادته اولین بار به کی دوستت دارمو گفتی» چشمهایش را بست انگار میخواست به یاد بیاورد چند ثانیه یک دقیقه دو دقیقه فکر کردم خوابش برد با دست تکانش دادم گفتم کجایی؟ چشمانش را باز ...

🍂گفتم:«یادته اولین بار به کی دوستت دارمو گفتی» چشمهایش را بست انگار میخواست به یاد بیاورد چند ثانیه یک دقیقه دو دقیقه فکر کردم خوابش برد با دست تکانش دادم گفتم کجایی؟ چشمانش را باز کرد خیره به چشمانم شد خیره تر زل زد به نگاهم گفتم:« اقا من پشیمون ...

۲۱ آذر 1398
8K
🍂دلم روشن است می آیی... هوا دوباره خوب می شود دلم دوباره پر می گیرد... دوباره هزار بار عاشقت می شوم تو یک بار می گویی دوستت دارم... و من از شوق هزار بار می ...

🍂دلم روشن است می آیی... هوا دوباره خوب می شود دلم دوباره پر می گیرد... دوباره هزار بار عاشقت می شوم تو یک بار می گویی دوستت دارم... و من از شوق هزار بار می میرم دلم روشن است.... دوباره عاشقم خواهی شد..🍂

۲۰ آذر 1398
3K
💙

💙

۱۵ آذر 1398
93
‏🍂 ‬‏‪هزار بارفکر کردم به اینکه آخرش کیه که میمونه برای آدم... رفیقت،خانوادت،مادرت،عشقت...کی... راستش تلخه که هیچکس! درسته که ادما نمیتونن مدام به یاد تو باشن یا حواسشون به تو باشه درسته که همه برای ...

‏🍂 ‬‏‪هزار بارفکر کردم به اینکه آخرش کیه که میمونه برای آدم... رفیقت،خانوادت،مادرت،عشقت...کی... راستش تلخه که هیچکس! درسته که ادما نمیتونن مدام به یاد تو باشن یا حواسشون به تو باشه درسته که همه برای خودشون برنامه خاص و جدا دارن و طبیعیه که تو توی همه برنامه هاشون جایی ...

۱۱ آذر 1398
9K
🍂 با نبودت کنار آمدم بااینکه دستهایت شده سهم دیگری هم، بااینکه قرار است جای من اویی که دست هایت سهمش شده بشودشریک همه چیزت هم کنار آمدم، بااینکه خنده های از ته دلت برای ...

🍂 با نبودت کنار آمدم بااینکه دستهایت شده سهم دیگری هم، بااینکه قرار است جای من اویی که دست هایت سهمش شده بشودشریک همه چیزت هم کنار آمدم، بااینکه خنده های از ته دلت برای یک نفر دیگر است وقلبت برای کسی غیراز من تند تند میتپد هم کنار آمدم.... ...

۷ آذر 1398
268
🍂 همون موقعی که از دسش میدی میفهمی چقدر عاشقشی! میفهمی چه روز و شبایی رو باهاش گذروندی و نفهمیدی! میبینی این زمان چقدر بی رحمه... چقدر عمر خوشیات کوتاهه! از دست که میدی، منتظری ...

🍂 همون موقعی که از دسش میدی میفهمی چقدر عاشقشی! میفهمی چه روز و شبایی رو باهاش گذروندی و نفهمیدی! میبینی این زمان چقدر بی رحمه... چقدر عمر خوشیات کوتاهه! از دست که میدی، منتظری هنوز کسی اسمتو صدا بزنه، منتظری دستتو بگیره و نجات بده از جهنمی که توی ...

۵ آذر 1398
423