رسول / الله بخش

Rasolallahbakhsh

رشته ای بر گردنم افکنده دوست میکشد آنجا که خاطر خواه اوست
/////// شیراز /////

گل فرستادی مرا،ای خوشتر از گل روی تو ... گل نباشد در لطافت،چون بهشتی خوی تو ... جز دلی رنجور وغیر از نیمه جانی دردمند من چه دارم؟تا به جای گل فرستم سوی تو !!!

گل فرستادی مرا،ای خوشتر از گل روی تو ... گل نباشد در لطافت،چون بهشتی خوی تو ... جز دلی رنجور وغیر از نیمه جانی دردمند من چه دارم؟تا به جای گل فرستم سوی تو !!!

۱ روز پیش
5K
اگر نازی کند لیلی فرو ریزند قالبها

اگر نازی کند لیلی فرو ریزند قالبها

۲ روز پیش
2K
شب به گلستان تنها منتظرت بودم ♫ باده نا کامی در هجر تو پیمودم ♫ منتظرت بودم منتظرت بودم ♫ آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم ♫ وه که شدم پیر از غم ...

شب به گلستان تنها منتظرت بودم ♫ باده نا کامی در هجر تو پیمودم ♫ منتظرت بودم منتظرت بودم ♫ آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم ♫ وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم ♫ منتظرت بودم منتظرت بودم ♫ بودم همه شب دیده به ...

۳ روز پیش
7K
ماه تابانست و همچون روی تو تابنده نیست ابر بارانست و همچون چشم من بارنده نیست پیش رفتارت نیاید راه کبکم در نظ ر گر رونده هست، لیکن همچو تو آینده نیست حور بسیار است، ...

ماه تابانست و همچون روی تو تابنده نیست ابر بارانست و همچون چشم من بارنده نیست پیش رفتارت نیاید راه کبکم در نظ ر گر رونده هست، لیکن همچو تو آینده نیست حور بسیار است، دل بردن نیارد همچو تو شوخ و عیار و مقام پیشه و بازنده نیست چون ...

۴ روز پیش
15K
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و یار ستاده به وداع من جدا گریه کنان، ابر جدا، ...

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و یار ستاده به وداع من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز بلبل روی سیه مانده ز ...

۴ روز پیش
10K
سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ که شنیده‌ام ز گلها همه بوی بی‌وفایی به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟ ...

سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ که شنیده‌ام ز گلها همه بوی بی‌وفایی به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟ به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند که برون در چه کردی؟ که درون ...

۶ روز پیش
7K
سرم ز مستی عشق تو های و هو دارد دل از خیال تو با خویش گفت‌وگو دارد شراب از آن ید بیضا حلال و شیرینست طهور باد که طعم سقا همو دارد چه سان طرب ...

سرم ز مستی عشق تو های و هو دارد دل از خیال تو با خویش گفت‌وگو دارد شراب از آن ید بیضا حلال و شیرینست طهور باد که طعم سقا همو دارد چه سان طرب بکند دل که ساقیش لب تست چرا طلب نکند جان چو جان گلو دارد ز ...

۱ هفته پیش
12K
قصر من در آسمان است روی زمین هیچ ندارم

قصر من در آسمان است روی زمین هیچ ندارم

۱ هفته پیش
4K
شـبـانگاهـان تا حـریـم فلک چون زبانـه کشد سوز آوازم شـرر ریـزد بـی­امـان بـه دل سـاکـنـان فلک نـالـه سازم دل شـیـدا حـلـقـه را شـکـنـد تـا بـرآیـد و راه سفر گیرد مگر یکدم گرم و شعله فشان ...

شـبـانگاهـان تا حـریـم فلک چون زبانـه کشد سوز آوازم شـرر ریـزد بـی­امـان بـه دل سـاکـنـان فلک نـالـه سازم دل شـیـدا حـلـقـه را شـکـنـد تـا بـرآیـد و راه سفر گیرد مگر یکدم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد خـوشـا ای دل بال و پر زدنت ...

۱ هفته پیش
13K
عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من گفتم می می نخورم گفت برای دل من داد می معرفتش با تو بگویم صفتش تلخ و گوارنده و خوش همچو وفای دل من از طرفی ...

عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من گفتم می می نخورم گفت برای دل من داد می معرفتش با تو بگویم صفتش تلخ و گوارنده و خوش همچو وفای دل من از طرفی روح امین آمد و ما مست چنین پیش دویدم که ببین کار و کیای دل ...

۱ هفته پیش
21K
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفت و گوی تو خیزم به جست ...

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو ...

۲ هفته پیش
9K
عشق تو با ما چه کرده

عشق تو با ما چه کرده

۲ هفته پیش
3K
حاشا مکن دل را،عاشق تر از ما نیست تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست افتاده ام در دام تو با این دل خسته چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته غم ...

حاشا مکن دل را،عاشق تر از ما نیست تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست افتاده ام در دام تو با این دل خسته چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته غم دیوانه واری دارد این عشق چه شیرین انتظاری دارد این عشق ببین هر جا دل ...

۲ هفته پیش
17K
گفتی: بگو که: در چه خیالی و حال چیست؟ ما را خیال تست، ترا در خیال چیست؟ جانم بلب رسید، چه پرسی ز حال من؟ چون قوت جواب ندارم، سؤال چیست؟ بی ذوق را ز ...

گفتی: بگو که: در چه خیالی و حال چیست؟ ما را خیال تست، ترا در خیال چیست؟ جانم بلب رسید، چه پرسی ز حال من؟ چون قوت جواب ندارم، سؤال چیست؟ بی ذوق را ز لذت تیغت چه آگهی؟ از حلق تشنه پرس که: آب زلال چیست؟ گفتم: همیشه فکر ...

۲ هفته پیش
8K
راست گفتی عشق خوبان آتش است سخت می سوزاند اما دلکش است من کجا و ترک آن مهوش کجا دل کجا ، پرهیز از این آتش کجا شادمانم گر چه در این آتشم روز و ...

راست گفتی عشق خوبان آتش است سخت می سوزاند اما دلکش است من کجا و ترک آن مهوش کجا دل کجا ، پرهیز از این آتش کجا شادمانم گر چه در این آتشم روز و شب می سوزم اما دلخوشم از خدا خواهم که افزونش کند دل اگر ، دم ...

۲ هفته پیش
11K
نقاش را گفتم نقشی از زندگی بکش نقش حبابی بر ساحل دریا کشید

نقاش را گفتم نقشی از زندگی بکش نقش حبابی بر ساحل دریا کشید

۲ هفته پیش
3K
سالها قد تو را خامهٔ تقدیر کشید قامتت بود قیامت که چنین دیر کشید خواست رخسار تو با زلف گره گیر کشد فکرها کرد که باید به چه تدبیر کشید مدتی چند بپیچید به خود ...

سالها قد تو را خامهٔ تقدیر کشید قامتت بود قیامت که چنین دیر کشید خواست رخسار تو با زلف گره گیر کشد فکرها کرد که باید به چه تدبیر کشید مدتی چند بپیچید به خود و آخر کار ماه را از فلک آورد و به زنجیر کشید جای ابروی تو ...

۲ هفته پیش
18K
ای راحت روانم، دور از تو ناتوانم باری، بیا که جان را در پای تو فشانم این هم روا ندارم کایی برای جانی بگذار تا برآید در آرزوت جانم بگذار تا بمیرم در آرزوی رویت ...

ای راحت روانم، دور از تو ناتوانم باری، بیا که جان را در پای تو فشانم این هم روا ندارم کایی برای جانی بگذار تا برآید در آرزوت جانم بگذار تا بمیرم در آرزوی رویت بی روی خوبت آخر تا چند زنده مانم؟ دارم بسی شکایت چون نشنوی چه گویم؟ ...

۳ هفته پیش
27K
چرا رفتی، چرا؟- من بی قرارم به سر، سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ نه هنگام گل و فصل بهارست؟ نه عاشق در بهاران بیقرارست؟ نگفتم با ...

چرا رفتی، چرا؟- من بی قرارم به سر، سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ نه هنگام گل و فصل بهارست؟ نه عاشق در بهاران بیقرارست؟ نگفتم با لبان بستهٔ خویش به تو راز درون خستهٔ خویش؟ خروش از چشم من نشنید گوشت؟ ...

۳ هفته پیش
8K
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیمشب دوش به بالین من آمد بنشست سر فرا گوش ...

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیمشب دوش به بالین من آمد بنشست سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه‌ی من خوابت هست عاشقی را ...

۳ هفته پیش
13K