Rezajazire

Rezajazire

هدف ازاین پروفایل نشان دادن جلوه های زیبای طبیعت میباشد ، امید است که از دیدن آن لذت ببرید .

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱ دقیقه پیش
37
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا ،

۱ دقیقه پیش
47
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۲ دقیقه پیش
91
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۳ دقیقه پیش
104
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۴ دقیقه پیش
122
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۴ دقیقه پیش
122
#طبیعت_زیبا #پاییز_زیبا ،

#طبیعت_زیبا #پاییز_زیبا ،

۶ دقیقه پیش
151
#طبیعت_زیبا ، #پاییز_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ، #پاییز_زیبا ،

۷ دقیقه پیش
170
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۸ دقیقه پیش
198
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۹ دقیقه پیش
211
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۱۰ دقیقه پیش
230
#طبیعت_زیبا ،

#طبیعت_زیبا ،

۱۰ دقیقه پیش
231
۲ روز پیش
4K
سلااام به چهارشنبه اولین روز آذر ماه خوش آمدید آرزو میکنیم در این روز زیبا دلتون پر از محبت روزتون پر از رحمت زندگیتون پر از برکت لحظه‌هاتون پر از موفقیت عاقبتتون بخیر باشه

سلااام به چهارشنبه اولین روز آذر ماه خوش آمدید آرزو میکنیم در این روز زیبا دلتون پر از محبت روزتون پر از رحمت زندگیتون پر از برکت لحظه‌هاتون پر از موفقیت عاقبتتون بخیر باشه

۲ روز پیش
10K
فردی به خدا گفت ❤️ اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم ؟! ❤️ خدا پاسخ داد تو چه می دانی ؟! ❤️ شاید نوشته باشم ، هرچه آرزو کند...!

فردی به خدا گفت ❤️ اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم ؟! ❤️ خدا پاسخ داد تو چه می دانی ؟! ❤️ شاید نوشته باشم ، هرچه آرزو کند...!

۲ روز پیش
10K
۲ روز پیش
5K
به خدا که وصل شوی... آرامش وجودت را فرا می گیرد! نه به ‌راحتی می‌رنجی... و نه به ‌آسانی می ‌رنجانی... آرامش... سهم دل‌هایی است که... به سَمت خداست...!

به خدا که وصل شوی... آرامش وجودت را فرا می گیرد! نه به ‌راحتی می‌رنجی... و نه به ‌آسانی می ‌رنجانی... آرامش... سهم دل‌هایی است که... به سَمت خداست...!

۲ روز پیش
10K
نیکی به پدر و مادر؛ داستانی است که تو آن را می نویسی و فرزندانت آن را برایت حکایت می کنند، پس خوب بنویس... ♥0

نیکی به پدر و مادر؛ داستانی است که تو آن را می نویسی و فرزندانت آن را برایت حکایت می کنند، پس خوب بنویس... ♥0

۲ روز پیش
11K
آرزو میڪنم نہ حسرت گذشتہ غمگینتون ڪنہ، و نہ غم آینده نگرانتون، در حال زندگی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

آرزو میڪنم نہ حسرت گذشتہ غمگینتون ڪنہ، و نہ غم آینده نگرانتون، در حال زندگی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

۲ روز پیش
11K