بچه جنوب

Rezayasi

از تبار کورش...از دیار آریو برزن
( خوزستان/ بهبهان/ سربندر/ ماهشهر)
شهریوری
کارمند پتروشیمی..عاشق خوشنویسی موسیقی طراحی و خلاصه هنر

بیقرار هیچ قراری نبوده ام
مگر قراری که با تو بستم و هرگز نیامدی...

.
.
.
.
خاص فقط خداست...

وقتی بابا کوچک بود ...😉 (طاها)😍😘

وقتی بابا کوچک بود ...😉 (طاها)😍😘

۲ ساعت پیش
6K
۲ ساعت پیش
6K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K
تو را بجای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم...

تو را بجای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم...

۳ ساعت پیش
4K
شبتون بدور از دلتنگی...

شبتون بدور از دلتنگی...

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
خوش باشید 🍃🌹✋️ ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار حسن ماهی نتافت ...

خوش باشید 🍃🌹✋️ ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار حسن ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن خرم شد از ...

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
8K