Only God

Rozabano

و تنها تویی که زخم زبان نمی زنی...
"خــــــــــــــــدا"..!

به من نگو #گلم من از سرنوشت گلبرگ های خشک شده ی لای دفترت میترسم... #تصاویر_پس_زمینه

به من نگو #گلم من از سرنوشت گلبرگ های خشک شده ی لای دفترت میترسم... #تصاویر_پس_زمینه

۵ ساعت پیش
710
گاهی دلت نه آغوش گرمی میخواهد نه عشق.....! گاهی دلت یک رفیق خوب بامرام میخواهد با سکوتت حرفای دلت را بفهمد با بدیهایت دوستت داشته باشد همیشه خنده مهمان لبهایت کند دیگر دلت قرص میشود ...

گاهی دلت نه آغوش گرمی میخواهد نه عشق.....! گاهی دلت یک رفیق خوب بامرام میخواهد با سکوتت حرفای دلت را بفهمد با بدیهایت دوستت داشته باشد همیشه خنده مهمان لبهایت کند دیگر دلت قرص میشود برای همیشه رفیق خوبت می ماند... ... .. #تصاویر_پس_زمینه

۵ ساعت پیش
717
کبریتهای سوخته هم روزی درختهای شادابی بوده اند مثل ما که روزگاری می خندیدیم قبل از اینکه عشق روشنمان کند ! #تصاویر_پس_زمینه

کبریتهای سوخته هم روزی درختهای شادابی بوده اند مثل ما که روزگاری می خندیدیم قبل از اینکه عشق روشنمان کند ! #تصاویر_پس_زمینه

۵ ساعت پیش
738
هر کسی تو زندگیش یه نباشه نمیشه ای داره ! مثلا یکی آهنگ تو زندگیش یکی لباس های رنگی رنگیش یکی کتاب های رمانِ آخرشباش یکی مسافرت و خوشگذرونیش یکی دوست ها و رفیق هاش ...

هر کسی تو زندگیش یه نباشه نمیشه ای داره ! مثلا یکی آهنگ تو زندگیش یکی لباس های رنگی رنگیش یکی کتاب های رمانِ آخرشباش یکی مسافرت و خوشگذرونیش یکی دوست ها و رفیق هاش به گمونم توهمون نباشه نمیشه ی منی نباشی هیچ چی روبراه نیست و نمیشه از ...

۵ ساعت پیش
782
از آدمها بگذر دلت را بزرگ کن ناراحت این نباش که چرا جاده ی رفاقت با تو همیشه یک‌ طرفه است؛ شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ ای و بدهکار خودت ؛ رفاقتت ؛ و ...

از آدمها بگذر دلت را بزرگ کن ناراحت این نباش که چرا جاده ی رفاقت با تو همیشه یک‌ طرفه است؛ شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ ای و بدهکار خودت ؛ رفاقتت ؛ و خدایت نیستی ... وجدانت که آسوده باشد کفایت می‌کند.... #تصاویر_پس_زمینه

۵ ساعت پیش
816
چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای از این فاصله تو حتی صدایم را نمی شنوی چه برسد به دلتنگی.!! می خواهمت ولی دوری...... خیلی دور.. ! نه دستم به دستانت می رسد نه چشمانم به ...

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای از این فاصله تو حتی صدایم را نمی شنوی چه برسد به دلتنگی.!! می خواهمت ولی دوری...... خیلی دور.. ! نه دستم به دستانت می رسد نه چشمانم به نگاهت.....!! #تصاویر_پس_زمینه

۵ ساعت پیش
810
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۶ ساعت پیش
804
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۶ ساعت پیش
792
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۶ ساعت پیش
686
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۸ ساعت پیش
909
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۸ ساعت پیش
868
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۸ ساعت پیش
838
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۸ ساعت پیش
830
#خوراکی

#خوراکی

۸ ساعت پیش
4K
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۸ ساعت پیش
836
#تصاویر_پس_زمینه

#تصاویر_پس_زمینه

۸ ساعت پیش
1K
#خوراکی

#خوراکی

۸ ساعت پیش
3K
#خوراکی

#خوراکی

۸ ساعت پیش
3K
#کودکان#والدین

#کودکان#والدین

۹ ساعت پیش
2K
#کودکان#والدین

#کودکان#والدین

۹ ساعت پیش
2K