Only God

Rozabano

و تنها تویی که زخم زبان نمی زنی...
"خــــــــــــــــدا"..!

جوانی می گوید: با پدرم بحث کردم و صداها بالا رفت. از هم جداشدیم. شب به تخت خوابم رفتم. به خدا قسم اندوه قلب و عقلم را فرا گرفته بود... مثل همیشه سرم را روی ...

جوانی می گوید: با پدرم بحث کردم و صداها بالا رفت. از هم جداشدیم. شب به تخت خوابم رفتم. به خدا قسم اندوه قلب و عقلم را فرا گرفته بود... مثل همیشه سرم را روی بالش گذاشتم. چون هر وقت غم ها زیاد می شوند با خواب از آنها می ...

۲ روز پیش
9K
وفاداری فقط اونجاش که اگه چشمت به یکی افتاد احساس خیانت کنی ...

وفاداری فقط اونجاش که اگه چشمت به یکی افتاد احساس خیانت کنی ...

۲ روز پیش
3K
بیچاره آذر از آغاز هم کسی چشم به راهش نبود اصلا انگار همه این دختر ته تغاری پاییز را از یاد برده اند حتی کسی نیامد که جوجه هایش را بشمارد آخرین شب, قبل رفتن ...

بیچاره آذر از آغاز هم کسی چشم به راهش نبود اصلا انگار همه این دختر ته تغاری پاییز را از یاد برده اند حتی کسی نیامد که جوجه هایش را بشمارد آخرین شب, قبل رفتن هم دقیقه ای بیشتر می ماند تا ببیند کسی سراغش را می گیرد اما همه ...

۳ روز پیش
3K
تو خواستنی باش... من به خواستنت توانستن ها نذر کرده ام

تو خواستنی باش... من به خواستنت توانستن ها نذر کرده ام

۳ روز پیش
3K
باورم نیست، منی که دائم

باورم نیست، منی که دائم "عشق" را دروغی محض میپنداشتم، اینگونه عاشق شوم! و عشق فریادی شود که هر ثانیه درونم غوغا می کند...!

۳ روز پیش
2K
امروز یکجور عجیبی دلتنگ بودم! دلتنگ فضایی که توش

امروز یکجور عجیبی دلتنگ بودم! دلتنگ فضایی که توش "حس تعلق" کنم. دلم می خواست زمین بودم، با یک سند شش دانگ که به اسم یکی بودم. دلم می خواست یادگاری یک عزیز بودم توی جیب عزیزش. خلاصه دلم می خواست مال کسی باشم. آره، واقعا دلم می خواست حس ...

۳ روز پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K