{✴ آسمانِـ آبـے رۄیاستـ✴}

Rozita...75

ماه ِآسمۅنمـــ ← @fatemeh.s82 →
بزنــ رۄ فلشـــ (ツ) •°•● ⇩ ●•°•
پیجــ دۄممــ @Bita_Icyheart
ۄرۄد بـہ ۄیسگۄنـــ 95
21سالمـہ
لیسانس حقۄق_عڪاس
ڪاربرانجمنـ نۅدهشتیا_نۅیسنده ۍ رمانـ یادمـ تۅرا فرامۅشـ ۅ رمانـ ترانه ۍ انتقامـ ۅ رمانـ ماهِ آسمانـِ عشقـ ۅ رمانـ حصار آغوشـ تۅ
رئال مادرید ۄ پرسپۄلیسے(ۄلے اهل ڪلڪل ۄ تۄهین نیستم پس رعایت ڪنید)
پسراۍ سرزمینم از لفظ آبجے
براۍ خطاب بہ من استفاده نڪنید :|
فقط افرادۍ ڪہ برام خیلے عزیزن یا از پیجشۄن خۄشم بیاد رۄ فالۄ میڪنم نہ بیشتر.
اگه قراره آنفالۄ ڪنید پس از اۄل فالۄ نڪنید :|
هرڪے لایڪم ڪرد لایڪش میڪنم.

Ben yorgunum
Ama kalbim küçük değil‼
Bol sevgi deniz
Bu bir yer‼
Ben yorgunum ama
Seni takip edeceğim ... ❤

دِلتنگمــ
اما دلمــ ڪۄچڪــ نیستــ‼
بہ ۄسعتــ دریاۍ محبتتــ
جـا دارد‼
خسته امــ اما
تۄانـ دارمــ تا تہ دنیا دنبالتــ بِدَۄمــ...❤ @fatemeh.s82

Nefesini sevdim seni seviyorum
İnanılmaz derecede
Yapabildiğin kadar... ❤

مثلــِ نفســ هایمــ دۄستتــ دارمــ
همانقــدر بـے اختیـار
همانقــدر تا پاۍِ جانـــ...❤
@Mana-pikshen

Tüm ses hacmimiz
Işgal ettin
Benim tüm hacim kadar
Seni seviyorum...❤

تمامــ حجمِــ دلمــ را
تـــۅ اِشغالــ ڪرده اۍ
به اندازهــ تمامــ حجمـِـ دلمــ
دۅستتـــ_دارمـــ...❤
@sh.h.k

این حساب کاربری خصوصی میباشد