SAMA1994

کفرم همه ایمان شد
تاباد چنین بادا

حسادت احساس وحشتناکی است. به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ گونه تعالی یا حتی غم واقعی وجود ندارد. فقط رنج می دهد و بس. نفرت انگیز است! روزهای_برمه📚

حسادت احساس وحشتناکی است. به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ گونه تعالی یا حتی غم واقعی وجود ندارد. فقط رنج می دهد و بس. نفرت انگیز است! روزهای_برمه📚

۵۴ دقیقه پیش
1K
۳ ساعت پیش
3K
هر چقدر هم بگویم تُ را فراموش کردم... باز هم تکه ای از دوست داشتنت را در روزمرگی خود پنهان میکنم !

هر چقدر هم بگویم تُ را فراموش کردم... باز هم تکه ای از دوست داشتنت را در روزمرگی خود پنهان میکنم !

۴ ساعت پیش
3K
هرچه بیشتر فکر می‌کنم کمتر به یاد می‌آورم خودم را پیش از عاشقت بودن!! الان دقیقا کیستم؟ ته‌مانده‌ای از خودم یا تمام تو؟!

هرچه بیشتر فکر می‌کنم کمتر به یاد می‌آورم خودم را پیش از عاشقت بودن!! الان دقیقا کیستم؟ ته‌مانده‌ای از خودم یا تمام تو؟!

۴ ساعت پیش
3K
وقتایی که کنارم میشینی و کتاب میخونی ، با خودم تصور میکنم شاید بهشت یجور کتابخونه باشه ...

وقتایی که کنارم میشینی و کتاب میخونی ، با خودم تصور میکنم شاید بهشت یجور کتابخونه باشه ...

۱۸ ساعت پیش
7K
باید به خرمالوهای کال سربزنم، به انارهای سبز به آدمهای ناپخته به آنها که هنوز عاشق نشده اند بگویم که اتفاق بزرگی خواهدافتاد بگویم که پاییز درراه است..! ومن عاشقانه منتظرم..

باید به خرمالوهای کال سربزنم، به انارهای سبز به آدمهای ناپخته به آنها که هنوز عاشق نشده اند بگویم که اتفاق بزرگی خواهدافتاد بگویم که پاییز درراه است..! ومن عاشقانه منتظرم..

۱ روز پیش
6K
دنبال خطا و خطاکار نباشید، دنبال راه چاره باشید. شکایت کردن را همه بلدند!

دنبال خطا و خطاکار نباشید، دنبال راه چاره باشید. شکایت کردن را همه بلدند!

۱ روز پیش
4K
به کدام امام زاده ، متوسل شده ای!؟ چشمم ، زیارت نامه می خواند! دلم نم نم ، فرو ‌می ریزد...!

به کدام امام زاده ، متوسل شده ای!؟ چشمم ، زیارت نامه می خواند! دلم نم نم ، فرو ‌می ریزد...!

۱ روز پیش
4K
اندک اندک میرسد اینک انار خوشبحال روزگار

اندک اندک میرسد اینک انار خوشبحال روزگار

۲ روز پیش
2K
جانا... داشتن تو... چون چیدن شاه توت... از بلندی های شاخه ای شکننده است... آن هم،با پیرهن سفیدی که دوست داشتی...

جانا... داشتن تو... چون چیدن شاه توت... از بلندی های شاخه ای شکننده است... آن هم،با پیرهن سفیدی که دوست داشتی...

۲ روز پیش
6K
اگر او، برای تُ ساخته شده من برای تُ ویران شده ام

اگر او، برای تُ ساخته شده من برای تُ ویران شده ام

۲ روز پیش
6K
کجایی دلچسب ترین دلچسب دنیا 🍊🍂🍁🍁

کجایی دلچسب ترین دلچسب دنیا 🍊🍂🍁🍁

۲ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
فصل های من... خلاصه میشوند... در گل های پیراهنت... با این تفاوت که... چهار فصل هم

فصل های من... خلاصه میشوند... در گل های پیراهنت... با این تفاوت که... چهار فصل هم "بهاری"...

۳ روز پیش
8K
این من با هیچ تُ یی غیر خودت

این من با هیچ تُ یی غیر خودت "ما" شدنی نیست. ..

۳ روز پیش
8K
یه جایی، تو یه کتابی خوندم، عشق مثله هوایی می مونه که میاد طرفت و زنده نگهت میداره.

یه جایی، تو یه کتابی خوندم، عشق مثله هوایی می مونه که میاد طرفت و زنده نگهت میداره.

۳ روز پیش
8K
‏دلتنگیتون رو به ما نگید به خودش بگید..!

‏دلتنگیتون رو به ما نگید به خودش بگید..!

۳ روز پیش
8K
- آدم باید عشقش دو طرفه باشه... + دو طرفه س دیگه... میگم بهم میگه

- آدم باید عشقش دو طرفه باشه... + دو طرفه س دیگه... میگم بهم میگه "عزیزم" ... 📽 خواب سفید

۳ روز پیش
8K
مادربزرگم هیچوقت از آشنایی اش با پدربزرگ جان نگفت، از کافه های رفتن شان و غرق در چشمان هم ، خیابان های باران خورده برای قدم زدن هایشان، شبها و پیامک های یواشکی شان، هیچکدام ...

مادربزرگم هیچوقت از آشنایی اش با پدربزرگ جان نگفت، از کافه های رفتن شان و غرق در چشمان هم ، خیابان های باران خورده برای قدم زدن هایشان، شبها و پیامک های یواشکی شان، هیچکدام را برایم نگفت ،ولی دیده بودم چای هایی که با دستان لرزانش برای پدربزرگ می ...

۴ روز پیش
8K
ترسناک تر از نبودن تُ، پاییز است. من از پاییز میترسم...

ترسناک تر از نبودن تُ، پاییز است. من از پاییز میترسم...

۴ روز پیش
5K