SAMA1994

عکسِ تُ...
برعکسِ تُ...

دائم در آغوش من است...


عکسِ من
برعکسِ من

فارغ زهر درد و غم است...


کودکان را دوست بدارید کودکان مصیبت دیده را بیشتر ، چرا که از آنها به یکباره کودکیشان را دزدیده‌اند

کودکان را دوست بدارید کودکان مصیبت دیده را بیشتر ، چرا که از آنها به یکباره کودکیشان را دزدیده‌اند

۲۱ ساعت پیش
9K
‏اگه میتونی اونی که دوس داری رو بخندونی، خوشبختی‌.

‏اگه میتونی اونی که دوس داری رو بخندونی، خوشبختی‌.

۲۱ ساعت پیش
7K
همه‌چیز را نمی‌شود با چشم به خاطر سپرد: با دست‌ها و انگشت‌ها حفظ می‌کنیم. برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های جمجمه‌ها. پوست خشکیده. هیچ رفتاری بی‌معنی نیست. .

همه‌چیز را نمی‌شود با چشم به خاطر سپرد: با دست‌ها و انگشت‌ها حفظ می‌کنیم. برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های جمجمه‌ها. پوست خشکیده. هیچ رفتاری بی‌معنی نیست. .

۲۳ ساعت پیش
6K
۱ روز پیش
5K
بهترین سلام‌ها بر غریب ترین غریب‌ها

بهترین سلام‌ها بر غریب ترین غریب‌ها

۲ روز پیش
6K
تو چه دانی که پسِ هر نگهِ ساده ی من چه جنونی چه نیازی چه غمی ست...

تو چه دانی که پسِ هر نگهِ ساده ی من چه جنونی چه نیازی چه غمی ست...

۳ روز پیش
27K
من اگر آدم منطقی ای بودم بعد از دیدنت خیلی ساده میخندیدم و سلامی میکردم و رد میشدم! اما یک لحظه دیدنت کافی ست تا دلم بلرزد،پاهایم شُل شوند و سر آخر هم بعضم بترکد ...

من اگر آدم منطقی ای بودم بعد از دیدنت خیلی ساده میخندیدم و سلامی میکردم و رد میشدم! اما یک لحظه دیدنت کافی ست تا دلم بلرزد،پاهایم شُل شوند و سر آخر هم بعضم بترکد میدانی چرا؟چون دوستت دارم

۳ روز پیش
24K
بیمارِ غمم؛ عین دوایی تومرا

بیمارِ غمم؛ عین دوایی تومرا

۳ روز پیش
8K
اشعار، در پی خونریزی کلمات اند از زخم هایی نامرئی...

اشعار، در پی خونریزی کلمات اند از زخم هایی نامرئی...

۴ روز پیش
8K
به سوگ نشستگانیم.

به سوگ نشستگانیم.

۴ روز پیش
6K
کاش هیچ صبحی اینگونه آغاز نگردد #تسلیت

کاش هیچ صبحی اینگونه آغاز نگردد #تسلیت

۵ روز پیش
6K
۶ روز پیش
6K
او فقط میخواست تنهایی مارا به رخ ما بکشد تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

او فقط میخواست تنهایی مارا به رخ ما بکشد تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

۶ روز پیش
8K
۶ روز پیش
6K
۶ روز پیش
6K
رد شدن و فروختن بعضی چیزا؛ مثل فروختن

رد شدن و فروختن بعضی چیزا؛ مثل فروختن "خاطره" ست مزنه دستم نیست . خاطره لحظه ای چند؟؟

۶ روز پیش
8K
دلتنگم و خیالِ #تُ پونه ای خشک است در دستانم که هر چه بیشتر خُردش می کنم عطرش بیشتر زندگی را برمی دارد..

دلتنگم و خیالِ #تُ پونه ای خشک است در دستانم که هر چه بیشتر خُردش می کنم عطرش بیشتر زندگی را برمی دارد..

۶ روز پیش
6K
۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K