#امـــــ❤A

SAR3SAj

#کر_دورکــــــــی_ام
وسط دعوا بگیم هیچی نگو بیا بغلم؟ اگه اینو میخواستیم بگیم که اصلا دعوا نمیکردیم، بکشین بابا فحشو به جد و آبادش نترسین کلا دنیا دو روزه

🌹✨🌹خـــــــــــدا ❤️تنها اسمی است کہ ⭐️هر کجا صدایش زدم ❤️گفت: جـانم! ⭐️هیچوقت هیچکسو ❤️جـز خـدا صدا نکنید ⭐️امیدوارم محتاج هیچکس ❤️جـز خــدا نباشید ❤️✨شبتون آرروم✨❤️

🌹✨🌹خـــــــــــدا ❤️تنها اسمی است کہ ⭐️هر کجا صدایش زدم ❤️گفت: جـانم! ⭐️هیچوقت هیچکسو ❤️جـز خـدا صدا نکنید ⭐️امیدوارم محتاج هیچکس ❤️جـز خــدا نباشید ❤️✨شبتون آرروم✨❤️

۴ ساعت پیش
1K
وللاا😄😄

وللاا😄😄

۴ ساعت پیش
1K
تواین اوضاع اقتصادی خوب راست کرد😆

تواین اوضاع اقتصادی خوب راست کرد😆

۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
بمیرم برای خودم

بمیرم برای خودم

۱ روز پیش
4K
امان

امان

۱ روز پیش
3K
هعی روزگار...

هعی روزگار...

۱ روز پیش
3K
❤️🌹😍ســـــــلام ❤️🌹😍صبح خوشگلتوووون بخیر ❤️🌹😍صبحانه تون سرشار از عشق ❤️🌹😍فنجون عشقتون پر مهر ❤️🌹😍خونه دلتون گرم ❤️🌹😍دستانتون پر روزی ❤️🌹😍نگاهتون قـشنگ

❤️🌹😍ســـــــلام ❤️🌹😍صبح خوشگلتوووون بخیر ❤️🌹😍صبحانه تون سرشار از عشق ❤️🌹😍فنجون عشقتون پر مهر ❤️🌹😍خونه دلتون گرم ❤️🌹😍دستانتون پر روزی ❤️🌹😍نگاهتون قـشنگ

۳ روز پیش
7K
#پیشاپیش_تولدم_مبارک😍 😍 😂 😂

#پیشاپیش_تولدم_مبارک😍 😍 😂 😂

۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
❤️🌹😍《دعــۅا》 میـڪنیم 《بحـــث》 میـڪنیم 《قـــــهر》 میـڪنیم 《ݪــــج》 میـڪنیم امـا با دنیـا همـــۅ 《عــۅض》 نمیـڪنیم❤️🌹😍

❤️🌹😍《دعــۅا》 میـڪنیم 《بحـــث》 میـڪنیم 《قـــــهر》 میـڪنیم 《ݪــــج》 میـڪنیم امـا با دنیـا همـــۅ 《عــۅض》 نمیـڪنیم❤️🌹😍

۳ روز پیش
5K
❤️🌹😍ز تمام بودنی ها

❤️🌹😍ز تمام بودنی ها "تـــــو" همین از آن من باش کہ بہ غیر با "تـــــو" بودن دلم آرزو ندارد...!!❤️🌹😍

۴ روز پیش
8K
دل برتو نهم...❤️🌹😍 ❄

دل برتو نهم...❤️🌹😍 ❄

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K