#عاشق #خواب

#عاشق #خواب

۵ آبان 1398
29
#بقیع #امام_حسن_مجتبی #امام_زین_العابدین #امام_محمدباقر #امام_جعفر_صادق

#بقیع #امام_حسن_مجتبی #امام_زین_العابدین #امام_محمدباقر #امام_جعفر_صادق

۵ آبان 1398
205
#ظهور #آخرین_امام

#ظهور #آخرین_امام

۵ آبان 1398
40
۳۰ مهر 1398
29
#ننگ_واقعی #لجن در_لجن_نمانیم

#ننگ_واقعی #لجن در_لجن_نمانیم

۱۲ شهریور 1398
86
زیبا ترین تناقض دنیا ... جز دست بریده دستگیر ما نیست #یا_ابوالفضل_العباس #قمر_بنی_هاشم

زیبا ترین تناقض دنیا ... جز دست بریده دستگیر ما نیست #یا_ابوالفضل_العباس #قمر_بنی_هاشم

۱۰ شهریور 1398
142
در دریای بیکران خود پسندی و خود شاخ پنداری و خود علامه پنداری بد نیست کمی از شر این موارد به خدا پناه ببریم !

در دریای بیکران خود پسندی و خود شاخ پنداری و خود علامه پنداری بد نیست کمی از شر این موارد به خدا پناه ببریم !

۱۰ شهریور 1398
61