۱۳ دی 1398
2K
من چت روم بی تی اس روپیدا کردم ولی فقط نازی می دونست ولی الام همتون می دونین اونایی که عاشق بی تی اس هستن

من چت روم بی تی اس روپیدا کردم ولی فقط نازی می دونست ولی الام همتون می دونین اونایی که عاشق بی تی اس هستن

۱۲ دی 1398
4K
نازی اون رو از قفل بر بردار کارت دارم کاری که تو می دونی جان من فافا

نازی اون رو از قفل بر بردار کارت دارم کاری که تو می دونی جان من فافا

۱۲ دی 1398
4K
جان من بچه ها موردم بیاین جواب بدین. دگی انیتا لاریسا. نازی سحر مریم. وبچه های دیگه فاطمه ایدا

جان من بچه ها موردم بیاین جواب بدین. دگی انیتا لاریسا. نازی سحر مریم. وبچه های دیگه فاطمه ایدا

۱۱ دی 1398
5K
کریسمس مبارک

کریسمس مبارک

۱۱ دی 1398
3K
۱۱ دی 1398
3K
لا لا

لا لا

۱۱ دی 1398
3K
۱۱ دی 1398
3K
هرکی که بی تی اس رودوست نداره از دنیا عقب به شما نصیحت

هرکی که بی تی اس رودوست نداره از دنیا عقب به شما نصیحت

۱۰ دی 1398
4K
زنگیم جین تمام کسی که دوست دارم

زنگیم جین تمام کسی که دوست دارم

۱۰ دی 1398
3K
۱۰ دی 1398
2K
پیکسل جدیدم

پیکسل جدیدم

۱۰ دی 1398
3K
۱۰ دی 1398
3K
پسر ببینم بلاک داداشام عصبی می شنه هر کجا ببینن تون محوتون می کنن پس مواظب باشین

پسر ببینم بلاک داداشام عصبی می شنه هر کجا ببینن تون محوتون می کنن پس مواظب باشین

۱۰ دی 1398
4K
۱۰ دی 1398
3K
جانگ کوک چرا نگاه می کنی. کجا رو نگاه کنم دیوار پشت سرتو 😂😂😂😂😂😂

جانگ کوک چرا نگاه می کنی. کجا رو نگاه کنم دیوار پشت سرتو 😂😂😂😂😂😂

۱۰ دی 1398
4K
۱۰ دی 1398
3K
برای اینکه معاف شدن که سر یه قرعکشی بااکسو بی تی اس معاف شد بد توی یه اون قر عکشی اسم اکسو افتاد بد اینجوری شد که معاف شدنه

برای اینکه معاف شدن که سر یه قرعکشی بااکسو بی تی اس معاف شد بد توی یه اون قر عکشی اسم اکسو افتاد بد اینجوری شد که معاف شدنه

۱۰ دی 1398
5K
بی تی اس از سربازی معاف شد خوشحالی کننین

بی تی اس از سربازی معاف شد خوشحالی کننین

۹ دی 1398
2K
بی تی اس از سربازی معاف شد خوشحالی کننین

بی تی اس از سربازی معاف شد خوشحالی کننین

۹ دی 1398
4K