❥SaQaR❥

Sa_mo79

❥دُخـــــتَرِ کُـــرد❥

حَـــرفی حَـــدیثی چـــیزی :|👇
https://instagraph.ir/harfeto/253638792

👈پُستــام مُخــاطب نَــدارن👉

نزدیڪ می‌شوم بوی دریا می‌آید🌊 💙 دور ڪه می‌شوم صدای باران!🌧 💚 بگو تڪلیف‌ام با چشم‌هایت چیست؟👀 💕 لنگر بیاندازم عاشقی ڪنم❣ ️💋 یا چتر بردارم و دلبری ڪنم؟!☔ ️💜

نزدیڪ می‌شوم بوی دریا می‌آید🌊 💙 دور ڪه می‌شوم صدای باران!🌧 💚 بگو تڪلیف‌ام با چشم‌هایت چیست؟👀 💕 لنگر بیاندازم عاشقی ڪنم❣ ️💋 یا چتر بردارم و دلبری ڪنم؟!☔ ️💜

۱۳ اسفند 1398
12K
رفتن همیشه تلخ و سخت و غیر قابل هضمه رفتن از خونه قدیمی‌ای ڪه توش پر از خاطره‌ است رفتن از شهری ڪه توی ڪوچه هاش بزرگ شدی رفتن از ڪشورت بخاطر آرزوهای بزرگترت رفتن ...

رفتن همیشه تلخ و سخت و غیر قابل هضمه رفتن از خونه قدیمی‌ای ڪه توش پر از خاطره‌ است رفتن از شهری ڪه توی ڪوچه هاش بزرگ شدی رفتن از ڪشورت بخاطر آرزوهای بزرگترت رفتن از ڪنار خانواده‌ات وقت عروسیت رفتن از قلب آدمی ڪه مدت‌ها تمام زندگیت بوده... ما ...

۱۳ اسفند 1398
11K
همیشه هم قافیه بوده اند “سیب”و”فریب” همانند سیبی ڪه آدم و حوا را فریب داد و حالا هم میگوییم“سیب” و دوربین های عڪاسی را فریب میدهیم تا پنهان ڪنیم اندوهمان را پشت این لبخندمان…

همیشه هم قافیه بوده اند “سیب”و”فریب” همانند سیبی ڪه آدم و حوا را فریب داد و حالا هم میگوییم“سیب” و دوربین های عڪاسی را فریب میدهیم تا پنهان ڪنیم اندوهمان را پشت این لبخندمان…

۱۱ اسفند 1398
9K
همیشه افراد ساڪت را دوست داشته ام، هیچگاه نمیفهمی درحال رقص در رویای خویشند یا سنگینی بارِ هستی را بدوش می ڪشند..:)

همیشه افراد ساڪت را دوست داشته ام، هیچگاه نمیفهمی درحال رقص در رویای خویشند یا سنگینی بارِ هستی را بدوش می ڪشند..:)

۱۱ اسفند 1398
14K
یخ زدن تنها زمان باریدن برف نیست! زمان سردی شدید هوا هم نیست. گاهی آنقدر در عمق تنهایی و افڪار خودت غرق می شوی ڪه آنوقت معنای عمیق سرما را می فهمی. می دانی جانم؟ ...

یخ زدن تنها زمان باریدن برف نیست! زمان سردی شدید هوا هم نیست. گاهی آنقدر در عمق تنهایی و افڪار خودت غرق می شوی ڪه آنوقت معنای عمیق سرما را می فهمی. می دانی جانم؟ تنهایی یعنی همان یخ زدگی ولی به مرور… به خودت ڪه می آیی می بینی ...

۸ اسفند 1398
11K
دیروز دیدمش. اونی ڪه من همیشه میخواستم باشه، نبود. موهاشو ڪوتاه ڪرده بود... همون موها ڪه توشون نفس میڪشیدم.. همونا ڪه همیشه شلخته بودن.. همونا ڪه بوی پرتقال زرد میدادن.. همشونو ڪوتاه ڪرده بود! دلبر ...

دیروز دیدمش. اونی ڪه من همیشه میخواستم باشه، نبود. موهاشو ڪوتاه ڪرده بود... همون موها ڪه توشون نفس میڪشیدم.. همونا ڪه همیشه شلخته بودن.. همونا ڪه بوی پرتقال زرد میدادن.. همشونو ڪوتاه ڪرده بود! دلبر مو فرفری من؛حالا شده بود یه ادم معمولی با موهایی مرتب. از ڪنارم رد شد... ...

۸ اسفند 1398
10K
بعدازمرگم همراهم دو فنجان چای هم دفن ڪنید! صحبت های من با خدا به درازا میڪشد؛ بندگانش بی اجازه وارد شدند، خودخواهانه قضاوت ڪردند، بی مقدمه شڪستند و بی خداحافظی رفتند!

بعدازمرگم همراهم دو فنجان چای هم دفن ڪنید! صحبت های من با خدا به درازا میڪشد؛ بندگانش بی اجازه وارد شدند، خودخواهانه قضاوت ڪردند، بی مقدمه شڪستند و بی خداحافظی رفتند!

۶ اسفند 1398
11K
وقتی اسمش را میگذاری عشق ، باید خودت را آماده ڪنی! آماده قهر های بچگانه ی از روی دلتنگی ، آماده بوسیدن های بی هوا ، راه های طولانی ، خاطرات منحصر به فرد ، ...

وقتی اسمش را میگذاری عشق ، باید خودت را آماده ڪنی! آماده قهر های بچگانه ی از روی دلتنگی ، آماده بوسیدن های بی هوا ، راه های طولانی ، خاطرات منحصر به فرد ، دوستت دارم هایی ڪه از نگاه میشنوی ... اگر این ها نباشد ، تظاهر است ...

۶ اسفند 1398
12K
ببین عزیزم اونیڪه تو رو از ته قلبش دوستت داشته باشه براش مهم نیست ڪه چه جوری ارایش ڪردی،خوشگلی قدت بلنده یا موهات تا ڪمرته و موج داره.... براش مهم اینه که دلت جایگاهِ امنِش ...

ببین عزیزم اونیڪه تو رو از ته قلبش دوستت داشته باشه براش مهم نیست ڪه چه جوری ارایش ڪردی،خوشگلی قدت بلنده یا موهات تا ڪمرته و موج داره.... براش مهم اینه که دلت جایگاهِ امنِش باشه.... دستات... فقط دستایِ اونُ بگیره قلبت فقط واسه اون بتپــه.... واسش مهم نیست چشمات ...

۴ اسفند 1398
13K
ڪسی چه می‌داند من امروز چند بار فرو ریختم؛ چند بار دلتنگ شدم، از دیدن ڪسی ڪه فقط پیراهنش شبیه تو بود...

ڪسی چه می‌داند من امروز چند بار فرو ریختم؛ چند بار دلتنگ شدم، از دیدن ڪسی ڪه فقط پیراهنش شبیه تو بود...

۲۹ بهمن 1398
13K
عشق وجود دارد.... ‏فقط بعضی ها مثل آیدا میمانند و شاملو میسازند ‏اما بعضی ها مثل ثریا میروند و شهریار را میکشند :) #بـــــــدونِ‌مخـــــاطب

عشق وجود دارد.... ‏فقط بعضی ها مثل آیدا میمانند و شاملو میسازند ‏اما بعضی ها مثل ثریا میروند و شهریار را میکشند :) #بـــــــدونِ‌مخـــــاطب

۲۷ بهمن 1398
17K
دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!! سریع بعدش چنتا بادوم شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره! تو دیگه لذتی از بادوم های شیرین نمیبری! فقط میخوای اون تلخی رو فراموش کنی! وقتی هم که ...

دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!! سریع بعدش چنتا بادوم شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره! تو دیگه لذتی از بادوم های شیرین نمیبری! فقط میخوای اون تلخی رو فراموش کنی! وقتی هم که اون تلخی تموم شد... دیگه میترسی بادوم بخوری! که نکنه دوباره تلخ باشه!!! عشق مثل ...

۲۵ بهمن 1398
24K
پستی و بلندی هات تو حلقم😍 واااای نَنـــــــه😣 😝 😋

پستی و بلندی هات تو حلقم😍 واااای نَنـــــــه😣 😝 😋

۲۴ بهمن 1398
42K
۲۳ بهمن 1398
10K
کاش میشد در حد چند ثانیه ده سال جلوترت رو ببینی! شاید آروم‌میشدی شاید بیخیال میشدی شاید امیدوار میشدی شایدم کلا امیدت بریده میشد...

کاش میشد در حد چند ثانیه ده سال جلوترت رو ببینی! شاید آروم‌میشدی شاید بیخیال میشدی شاید امیدوار میشدی شایدم کلا امیدت بریده میشد...

۲۲ بهمن 1398
9K
اگه اینو کادو پیچ کنید بفرستید برام ممنون میشم😣 😂

اگه اینو کادو پیچ کنید بفرستید برام ممنون میشم😣 😂

۲۰ بهمن 1398
11K
بـــازم از افتخـــاراتم میگـــم براتـــون😎 💩 😂

بـــازم از افتخـــاراتم میگـــم براتـــون😎 💩 😂

۲۰ بهمن 1398
11K
۲۰ بهمن 1398
11K
۲۰ بهمن 1398
11K
۱۹ بهمن 1398
11K