سلیم یریان

SalimYarian

از کوزه همان برون تراود که در اوست.
#مدرس_و_مشاور_توانمندسازی_معلمان_و_اساتید_در_زمینه_تولید_محتوا.
#مدرس_و_مشاور_توانمندسازی_کارکنان_سازمانها.

۷ روز پیش
2
این چند بیت از غزل شماره ۱۹۹ دیوان حافظ عملکرد خیلی از دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر مسوولان کشور را به خوبی روایت می کند، جلوی تریبون یک جوری حرف می‌زنند و در پشت صحنه ...

این چند بیت از غزل شماره ۱۹۹ دیوان حافظ عملکرد خیلی از دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر مسوولان کشور را به خوبی روایت می کند، جلوی تریبون یک جوری حرف می‌زنند و در پشت صحنه جوری دیگر عمل می‌کنند. در لینک زیر میتوانید فایل ویدیویی آن را مشاهده کنید. https://www.instagram.com/p... ...

۸ آبان 1398
2
#سلیم_یریان #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

#سلیم_یریان #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

۶ آبان 1398
1
دست نوشته های من: به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایم را. #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایم را. #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

۶ آبان 1398
2
دست نوشته های من: به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایم را. #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایم را. #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

۶ آبان 1398
2
#salim_yarian

#salim_yarian

۱۸ مهر 1398
1
دست نوشته های من: هرگز به کسی که بهت #دروغ می گوید #اعتماد نکن و هرگز به کسی که بهت #اعتماد دارد #دروغ نگو #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: هرگز به کسی که بهت #دروغ می گوید #اعتماد نکن و هرگز به کسی که بهت #اعتماد دارد #دروغ نگو #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

۱۷ مهر 1398
6
دست نوشته های من: اگر رویایی دارید، یعنی توان بدست آوردن آن به شما داده شده. #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: اگر رویایی دارید، یعنی توان بدست آوردن آن به شما داده شده. #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

۱۴ مهر 1398
2
دست نوشته های من: ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این. بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این. بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش #salim_yarian Instagram: @salim.yarian

۱۱ مهر 1398
1
دست نوشته های من: تشنگان گر آب جویند از جهان. آب جوید به عالم تشنگان Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: تشنگان گر آب جویند از جهان. آب جوید به عالم تشنگان Instagram: @salim.yarian

۸ مهر 1398
1
دست نوشته های من: به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید. مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایم را. Instagram: @salim.yarian

دست نوشته های من: به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید. مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایم را. Instagram: @salim.yarian

۶ مهر 1398
1
دست نوشته های من: انسان امروز انسان دیروز نیست، ولی دنیا همان دنیاست.

دست نوشته های من: انسان امروز انسان دیروز نیست، ولی دنیا همان دنیاست.

۲۶ شهریور 1398
1
۲۴ شهریور 1398
1