میگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

Salman09


خدایا چه یافت؟ آنکه تو را گم کرد...
و چه گم کرد؟ آنکه تو را یافت...
(دعای عرفه)

امیر حسین ۲۸ از لرستان
ستاره بخت ما هم چراغ هواپیما بود...

دوستان خواهشا برای من از این متن های اماده که برای همه ارسال میکنید، نفرستید، نه میخونمشون نه جواب میدم.(دوستانی که از ساعت 12 ظهر به بعد لایک میکنن لایک هاشون رو روز بعد جبران میکنم)
یا حقبیشتر  بیشتر