۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
2K
💕قویترین آدمها همیشه کسانی نیستند که پیروز می شوند، بلکه آنهایی هستند که وقتی می بازند، تسلیم نمی شوند.. 🍃🍃🍃😀😀😀

💕قویترین آدمها همیشه کسانی نیستند که پیروز می شوند، بلکه آنهایی هستند که وقتی می بازند، تسلیم نمی شوند.. 🍃🍃🍃😀😀😀

۵ ساعت پیش
5K
تابستون یعنی صدای یخ تو لیوان شربت یعنی پیاده‌روی تو عصرای کشدار یعنی هندونه تو بعد از ظهر داغ مرداد یعنی خوابیدن رو پشت بوم یعنی بیدار شدن زیر آسمون تابستون خوش بگذره😍

تابستون یعنی صدای یخ تو لیوان شربت یعنی پیاده‌روی تو عصرای کشدار یعنی هندونه تو بعد از ظهر داغ مرداد یعنی خوابیدن رو پشت بوم یعنی بیدار شدن زیر آسمون تابستون خوش بگذره😍

۲۱ ساعت پیش
2K
زشت ترین قسمت بدن بینی بد فرم یاشکم برآمده نیست زشت ترین قسمت ذهنیست پراز افکار منفی،خشم ، بد بینی و... اگر ذهن آدمی زشت باشد باهزار عمل جراحی زیبایی ذهن او همچنان زشت خواهد ...

زشت ترین قسمت بدن بینی بد فرم یاشکم برآمده نیست زشت ترین قسمت ذهنیست پراز افکار منفی،خشم ، بد بینی و... اگر ذهن آدمی زشت باشد باهزار عمل جراحی زیبایی ذهن او همچنان زشت خواهد بود!!

۲۱ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
577
۲۲ ساعت پیش
606
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
421
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
616
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K