سابقsamin29

Samin-29

من یه آدم دو قطبیم !
خیلی خوبم ،
خیلی مهربونم ،
خیلی شادم ..
ولی اگه خطا کنی 
به همون اندازه ؛
خیلی عصبیم ،
خیلی سنگدلم ،
خیلی سردم ..
پاتو جایی بزار که اندازت باشه ،
نه جایی که در حدت نیست .. シ
..
فقط برای یک نفر این قانون عمل نمیکنه...

,,,,,,...........,,,,,,


خورشید هم تنهاست ولی هنوزم میدرخشه؛
تسلیم نشو!

.دوستیم
رفیقیم
عاشقیم
هر چه هستیم را،
باید همان اول،
تعریف كنیم براى یكدیگر...
باید یك خط بكشیم،
بینِ خودمان و آدمهاى اطرافمان،
و به خیلى ها اجازه ندهیم از آن خط،
كه خطِ قرمزِ روابطمان به حساب مى آید،
پا پیش بگذارند...
بعضى آدمها هستند كه خیال میكنند،
بواسطه ى صمیمیتى كه بینمان هست،
میتوانند گاه و بى گاه،
بى اجازه،
سرك بكشند به حیاط خلوتِ زندگیمان...
كه به خودشان اجازه میدهند هر از گاهى،
شخم بزنند باغچه ى زندگیمان را،
تا شاید كرمى پیدا كنند و با آن
بیفتند به جانمان...
تمامِ ریتمِ خوشِ زندگىِ ما،
وابسته به همان خطِ قرمزى ست كه باید،
اولِ هر رابطه اى،
چه عاشقانه
چه دوستانه
بكشیم جلوىِ پاى آدمها! .......
هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است
،،ثمین،،

2تیر 98
یکشنبه
20:41

۱۰ تیر 1398
705
۱۰ تیر 1398
687
۱۰ تیر 1398
677
۱۰ تیر 1398
670
۱۰ تیر 1398
667
۱۰ تیر 1398
658
بوسه کجا را لمس میکند!؟ فرق بین هوس و عشق همین است که اگر در قفس را باز کردی پرنده برون رود و باز گردد مانند جانی که می ستانی به بوسه ای ودوباره به ...

بوسه کجا را لمس میکند!؟ فرق بین هوس و عشق همین است که اگر در قفس را باز کردی پرنده برون رود و باز گردد مانند جانی که می ستانی به بوسه ای ودوباره به جانان باز میگردد... Samin-29

۱۰ تیر 1398
3K
تو را باید بوسید سر کشید اصلا دم به دم لب از لبانت بر نداشت ... باید ببین باید خدا از آفریدن تو چنان خوشحال باشد که تمام فصل ها را بهار و تمام ماههای ...

تو را باید بوسید سر کشید اصلا دم به دم لب از لبانت بر نداشت ... باید ببین باید خدا از آفریدن تو چنان خوشحال باشد که تمام فصل ها را بهار و تمام ماههای سال رااردیبهشت کند ...

۱۰ تیر 1398
3K
باید ڪسی ... را پیدا کنم دوستم داشته باشد... آنقدر ڪ..... یڪی از این شبهای لعنتی آغوشش را، برای من و یڪ دنیا خستگی بگشاید هیچ نگوید.... هیچ نپرسد.... Samin-29

باید ڪسی ... را پیدا کنم دوستم داشته باشد... آنقدر ڪ..... یڪی از این شبهای لعنتی آغوشش را، برای من و یڪ دنیا خستگی بگشاید هیچ نگوید.... هیچ نپرسد.... Samin-29

۱۰ تیر 1398
3K
شبیهِ کودکی پیشِ رفیقانش زمین خورده درونم بغضِ بی رحمی ست، اما کم نیاوردم... . Samin-29

شبیهِ کودکی پیشِ رفیقانش زمین خورده درونم بغضِ بی رحمی ست، اما کم نیاوردم... . Samin-29

۹ تیر 1398
2K
والا

والا

۹ تیر 1398
2K
۹ تیر 1398
2K
۹ تیر 1398
2K
۹ تیر 1398
2K
۹ تیر 1398
2K
من همون نفس عمیقی ام، که وقتی میخوای جونی تازه بگیری،یکجا میکشی توی ریه هات. من همون هیجانی ام، که وقتی تموم وجودتو میگیره، قلبت شروع میکنه به تندتر تپیدن... من همون خنده ای ام، ...

من همون نفس عمیقی ام، که وقتی میخوای جونی تازه بگیری،یکجا میکشی توی ریه هات. من همون هیجانی ام، که وقتی تموم وجودتو میگیره، قلبت شروع میکنه به تندتر تپیدن... من همون خنده ای ام، که وقت دیدن خوشگلی های دنیا،میاد میشینه رو لبات. من همون بوسه روی پیشونی ام، ...

۹ تیر 1398
6K
یوقتایی هم هست دیگه هیچوقت اون ادم سابق نمیشی ! نه اینکه بتونی و نخوای ! نه ... دیگه دلت با اون آدما صاف نمیشه اون لحظه خودت میشی مرحم زخمایی ک خوردی و خودتو ...

یوقتایی هم هست دیگه هیچوقت اون ادم سابق نمیشی ! نه اینکه بتونی و نخوای ! نه ... دیگه دلت با اون آدما صاف نمیشه اون لحظه خودت میشی مرحم زخمایی ک خوردی و خودتو بغل میکنی میری جایی که دست کسی بهت نرسه ...! Samin-29

۹ تیر 1398
3K
تو واقعی بودی نه مثل دستگیره نه مثل در، تو واقعی بودی مثل اندوه در مزرعه گندم. Samin-29

تو واقعی بودی نه مثل دستگیره نه مثل در، تو واقعی بودی مثل اندوه در مزرعه گندم. Samin-29

۹ تیر 1398
2K
۹ تیر 1398
2K
۹ تیر 1398
2K