۷ ساعت پیش
3K
۱۶ ساعت پیش
3K
والا بخداااا.

والا بخداااا.

۱۸ ساعت پیش
2K
تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

۱ روز پیش
1K
۳ روز پیش
3K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
3K
زیبا رو میشه تو هرچیزی دید.

زیبا رو میشه تو هرچیزی دید.

۵ روز پیش
6K
حتما که نبایدطناب دور گردنت باشد یا اسلحه روی شقیقه ات گاهی یک می روم کافی ست تا بدانی فاصله ات تا مرگ یک قدم بیشتر نیست...

حتما که نبایدطناب دور گردنت باشد یا اسلحه روی شقیقه ات گاهی یک می روم کافی ست تا بدانی فاصله ات تا مرگ یک قدم بیشتر نیست...

۱ هفته پیش
6K
بامزه ی کی بودی تو...

بامزه ی کی بودی تو...

۱ هفته پیش
6K
سلام...صبحتون بخیر دوستای عزیزم.

سلام...صبحتون بخیر دوستای عزیزم.

۱ هفته پیش
5K
نمیدانم به پاهایم مشکوک باشم یا به جاده ها …این روزهاهمه چیز داردبه #تُ ختم می شود

نمیدانم به پاهایم مشکوک باشم یا به جاده ها …این روزهاهمه چیز داردبه #تُ ختم می شود

۱ هفته پیش
6K
دل تنگ توام جانا...

دل تنگ توام جانا...

۱ هفته پیش
5K
هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش . . .(نورمن وینسنت پیل)

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش . . .(نورمن وینسنت پیل)

۱ هفته پیش
5K
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می گذرد،ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می کنندﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می شوند.

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می گذرد،ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می کنندﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می شوند.

۱ هفته پیش
5K
فقط یک شادی در زندگی وجود دارددوست داشتن و دوست داشته شدن...

فقط یک شادی در زندگی وجود دارددوست داشتن و دوست داشته شدن...

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
در نظرم چشمان تو ناب ترین شعر دنیا و موهایت غزل واره های زیبای جهان هستند....

در نظرم چشمان تو ناب ترین شعر دنیا و موهایت غزل واره های زیبای جهان هستند....

۱ هفته پیش
7K
غریب گیر آوردنت با لبِ تشنه کشتنت وای بمیره مادرت وای بمیره خواهرت

غریب گیر آوردنت با لبِ تشنه کشتنت وای بمیره مادرت وای بمیره خواهرت

۱ هفته پیش
7K