بابا نکنید این کارا رو

بابا نکنید این کارا رو

۱۲ ساعت پیش
2K
اینو واسم خریدن که دیگه دس به گوشیم نزنم ولی مگه من میتونم؟؟؟؟؟🤔🤔🤔

اینو واسم خریدن که دیگه دس به گوشیم نزنم ولی مگه من میتونم؟؟؟؟؟🤔🤔🤔

۱ روز پیش
5K
فندق کی بودی تو؟؟؟؟

فندق کی بودی تو؟؟؟؟

۱ روز پیش
5K
پیشیه کی بودی تو؟؟؟؟؟🤔🤔

پیشیه کی بودی تو؟؟؟؟؟🤔🤔

۲ روز پیش
3K
من مرگ میخوام واس شما هم سفارش بدم؟؟؟؟🤔🤔

من مرگ میخوام واس شما هم سفارش بدم؟؟؟؟🤔🤔

۴ روز پیش
3K
عشق ینی کیم تانی که به خاطر عشقش جلو همه وایساد

عشق ینی کیم تانی که به خاطر عشقش جلو همه وایساد

۵ روز پیش
5K
اصی چشاش معلوم نی

اصی چشاش معلوم نی

۵ روز پیش
5K
مامان اکسو چه خوشگل کرده

مامان اکسو چه خوشگل کرده

۶ روز پیش
3K
لولو کوچولوی کی بودی تو؟؟؟؟

لولو کوچولوی کی بودی تو؟؟؟؟

۶ روز پیش
4K
خخخ عزیزم

خخخ عزیزم

۶ روز پیش
4K
چرا ینی اینقد قیافش مهربونه🤔🤔

چرا ینی اینقد قیافش مهربونه🤔🤔

۷ روز پیش
4K
واقعا به یه تور کره نیاز دارم شما چی؟؟؟؟🤔🤔

واقعا به یه تور کره نیاز دارم شما چی؟؟؟؟🤔🤔

۷ روز پیش
2K
مو نمیزنه👌👌👌نه خدایی دقت کنین😂😂😂

مو نمیزنه👌👌👌نه خدایی دقت کنین😂😂😂

۷ روز پیش
3K
آه😥😥😥

آه😥😥😥

۱ هفته پیش
3K
وووویییی👋👋

وووویییی👋👋

۱ هفته پیش
3K
جوری واس برد اکسو خوشحالم که انگار بابام تو المپیک مدال طلا گرفته😄😄😄

جوری واس برد اکسو خوشحالم که انگار بابام تو المپیک مدال طلا گرفته😄😄😄

۱ هفته پیش
3K
هوراااااااا اکسو برد هورااااااا😉😉😉

هوراااااااا اکسو برد هورااااااا😉😉😉

۱ هفته پیش
3K
🖐🖐🖐

🖐🖐🖐

۱ هفته پیش
3K
اخی تو سربازیم اینه رو ول نمیکنه

اخی تو سربازیم اینه رو ول نمیکنه

۱ هفته پیش
3K
واش واش واش

واش واش واش

۱ هفته پیش
3K