می‌ترسم که ببوسمت! به خانه که برمی‌گردی؛ دهانت «بوی شعر» بدهد؛ مادرت فریاد بکشد: کدام شاعر گمراه تو را بوسیده؟! لطیف هلمت‏

می‌ترسم که ببوسمت! به خانه که برمی‌گردی؛ دهانت «بوی شعر» بدهد؛ مادرت فریاد بکشد: کدام شاعر گمراه تو را بوسیده؟! لطیف هلمت‏

۱ روز پیش
4K
به سال‌ها بعد فکر می‌کنم! به زیبایی سپیدی موهایمان.... می دانستی؟ پیر شدن کنار تو چقدر می‌چسبد!؟ این که دستانم بلرزند... پاهایم توان راه رفتن نداشته باشند... و کنارت بنشینم ... و بی‌اختیار سنگینیِ سرم ...

به سال‌ها بعد فکر می‌کنم! به زیبایی سپیدی موهایمان.... می دانستی؟ پیر شدن کنار تو چقدر می‌چسبد!؟ این که دستانم بلرزند... پاهایم توان راه رفتن نداشته باشند... و کنارت بنشینم ... و بی‌اختیار سنگینیِ سرم را .... روی شانه‌هایت رها کنم! خوابم ببرد.... و رویای آن روزی را ببینم... که ...

۱ روز پیش
5K
🍃 جان دادن بهانه می خواهد بهانه می شوی ؟

🍃 جان دادن بهانه می خواهد بهانه می شوی ؟

۱ روز پیش
2K
گوش کن ساده بگویم که تو را می خواهم...

گوش کن ساده بگویم که تو را می خواهم...

۱ روز پیش
3K
من به تو نگاه می کنم، #_از_پنجره_های_دلم...

من به تو نگاه می کنم، #_از_پنجره_های_دلم...

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
جوجه بلبل یهویی

جوجه بلبل یهویی

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
1K
دوستم داره.. دوستم نداره...

دوستم داره.. دوستم نداره...

۱ روز پیش
3K
مردم بد جور رد دادن😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مردم بد جور رد دادن😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ روز پیش
3K
تنها چیزی که ایرانیها هیچ وقت ازش قطع امید نمی کنن

تنها چیزی که ایرانیها هیچ وقت ازش قطع امید نمی کنن

۱ روز پیش
3K
#بخون رابرت انترن ناسا سنگ هایی که فضانوردان از ماه آورده بودند را مخفیانه برای جلب توجه دوست دخترش به خانه برد. پس از لو رفتن 7 سال به زندان افتاد چرا که سنگ ها ...

#بخون رابرت انترن ناسا سنگ هایی که فضانوردان از ماه آورده بودند را مخفیانه برای جلب توجه دوست دخترش به خانه برد. پس از لو رفتن 7 سال به زندان افتاد چرا که سنگ ها دیگر از ایزوله خارج بودند.

۱ روز پیش
3K