ɓℓσσɱ...

Shokouh.R

هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه☟ نکنید
اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید
“بیل گیتس”
خردادی🕉
فالو=فالو

۲ روز پیش
3K
⭕سکوت در اثر بستن دهان نیست؛ در اثر باز کردن فکر است، هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!

⭕سکوت در اثر بستن دهان نیست؛ در اثر باز کردن فکر است، هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
Life is short spend it with people who make you laugh and feel loved زندگی کوتاهه با آدمایی بگذرونش که بخندوننت و باعث بشن حس کنی دوست داشته شدی .

Life is short spend it with people who make you laugh and feel loved زندگی کوتاهه با آدمایی بگذرونش که بخندوننت و باعث بشن حس کنی دوست داشته شدی .

۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۶ روز پیش
2K
#back_ground

#back_ground

۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
Of you become friend with yourself , you'll never be alone. اگه با خودت دوست بشی هیچوقت تنها نمیمونی.

Of you become friend with yourself , you'll never be alone. اگه با خودت دوست بشی هیچوقت تنها نمیمونی.

۷ روز پیش
3K
✨‏اونی که تو بهش میگی قطره، واسه مورچه سیلابه.. از دید خودتون به مشکلات دیگران نگاه نکنید و بگید چیزی نیست.. 🍃✨ظرفیت آدما باهم خیلی فرق داره!✨🍃

✨‏اونی که تو بهش میگی قطره، واسه مورچه سیلابه.. از دید خودتون به مشکلات دیگران نگاه نکنید و بگید چیزی نیست.. 🍃✨ظرفیت آدما باهم خیلی فرق داره!✨🍃

۱ هفته پیش
4K
#موفقیت 🔺 آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است 🔻شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا بروید.

#موفقیت 🔺 آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است 🔻شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا بروید.

۱ هفته پیش
3K