🌹 بهِ سَلامَتیهِ مادَرَم🌹 🌹 بی مِنَت بُزُرگَم کَرد❤ ️ 🌹 بی مِنَت مِهرَبونـــــــیْـــاشو خَرجَم کَرد❤ ️ 🌹 بی مِنَت عُمرِشو بهِ پْام ریختـــــــــْ❤ ️ 🌹 بی مِنَت اَز خوابِش زَد تا مَن راحَت بِخوابَم❤ ...

🌹 بهِ سَلامَتیهِ مادَرَم🌹 🌹 بی مِنَت بُزُرگَم کَرد❤ ️ 🌹 بی مِنَت مِهرَبونـــــــیْـــاشو خَرجَم کَرد❤ ️ 🌹 بی مِنَت عُمرِشو بهِ پْام ریختـــــــــْ❤ ️ 🌹 بی مِنَت اَز خوابِش زَد تا مَن راحَت بِخوابَم❤ ️ 🌹 بی مِنَت غَذا دُرُسْــت کَرد جَلُومْ گُذاشت❤ ️ 🌹 بی مِنَت لِباساموُ شُسْت❤ ...

۲ هفته پیش
5K
🌹تقدیم به مادرعزیزتر از جانم🌹 💙مادر ای تنهاترین شب زنده دار 💜مادر ای محبوبه شب در بهار 💚مادر ای دشت شقایق در کویر 💛مادر ای عطر حقایق در مسیر ❤️مادر ای پاکیزه دامن کوه درد ...

🌹تقدیم به مادرعزیزتر از جانم🌹 💙مادر ای تنهاترین شب زنده دار 💜مادر ای محبوبه شب در بهار 💚مادر ای دشت شقایق در کویر 💛مادر ای عطر حقایق در مسیر ❤️مادر ای پاکیزه دامن کوه درد 💙مادر ای رخساره ی تو زرد زرد 💜مادر ای گیسو طلایی ؛ نازنین 💗مادر ای ...

۲ هفته پیش
6K
از «مادری» پرسیدند؛ «کدامیک از فرزندان خود را»، «بیش از دیگران» دوست میداری؟ مادر گفت؛ غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»، بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»، کوچکترین آنها را تا وقتیکه «بزرگ شود»، و،«همهٔ ...

از «مادری» پرسیدند؛ «کدامیک از فرزندان خود را»، «بیش از دیگران» دوست میداری؟ مادر گفت؛ غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»، بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»، کوچکترین آنها را تا وقتیکه «بزرگ شود»، و،«همهٔ آنها را»، تا «وقتی که زنده هستم» دوست دارم.!!! قدر این «گوهر نایاب»، و «غیرقابل ...

۲ هفته پیش
6K
چارلی چاپلین و وصف مادر: وقتی بچه بودم کنار مادرم می‌خوابیدم و هرشب یک آرزو می‌کردم...! مثلاً آرزو می‌کردم برایم اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت: می‌خرم به شرط اینکه بخوابی... یا آرزو می‌کردم برم بزرگترین شهربازیِ ...

چارلی چاپلین و وصف مادر: وقتی بچه بودم کنار مادرم می‌خوابیدم و هرشب یک آرزو می‌کردم...! مثلاً آرزو می‌کردم برایم اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت: می‌خرم به شرط اینکه بخوابی... یا آرزو می‌کردم برم بزرگترین شهربازیِ دنیا؛ می‌گفت: می‌برمت به شرط اینکه بخوابی...! یک شب پرسیدم: اگر بزرگ بشوم به آرزوهایم ...

۲ هفته پیش
6K
مادر نابینا کنار پسرش در شفاخانه نشسته بود و می گریست... فرشته ی فرود آمد و رو به طرف مادر گفت: ای مادر من از جانب خدا آمده ام. رحمت خدا بر آن است که ...

مادر نابینا کنار پسرش در شفاخانه نشسته بود و می گریست... فرشته ی فرود آمد و رو به طرف مادر گفت: ای مادر من از جانب خدا آمده ام. رحمت خدا بر آن است که فقط یکی از آرزو های ترا براورده سازد، بگو از خدا چه می خواهـی؟ مادر ...

۲ هفته پیش
6K
ﻣﺎﺩﺭﺵ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ... ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ... ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ...... ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ... مادر ﮔﻔﺖ: مثل اینکه ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻫﻤﯿﻦ بیماری رو ...

ﻣﺎﺩﺭﺵ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ... ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ... ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ...... ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ... مادر ﮔﻔﺖ: مثل اینکه ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻫﻤﯿﻦ بیماری رو ﺩﺍﺭﯼ... ﮔﻔﺖ: ﭼﻄﻮﺭ؟ مادر ﮔﻔﺖ: ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﮐﺮﺩﻡ... ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﯽ ...

۲ هفته پیش
6K
آمدنِ صبح به بوسیدنِ توست؛ خورشید که هر روزِ خدا می آید..!

آمدنِ صبح به بوسیدنِ توست؛ خورشید که هر روزِ خدا می آید..!

۳ هفته پیش
4K
خودت که نمی دانی اما به صبح می مانی ! نگاهت لبخندت یا همین صبح بخیر گفتنت، گرما و روشنی ست که سر مست می کند مرا از عشق بتاب بر من آفتاب من

خودت که نمی دانی اما به صبح می مانی ! نگاهت لبخندت یا همین صبح بخیر گفتنت، گرما و روشنی ست که سر مست می کند مرا از عشق بتاب بر من آفتاب من

۳ هفته پیش
4K
دارم به آخرین پیامتان فکر می کنم پیام هایِ سوخته ی ناتمام که مثل این سفر هیچوقت به مقصد نرسید به اینکه

دارم به آخرین پیامتان فکر می کنم پیام هایِ سوخته ی ناتمام که مثل این سفر هیچوقت به مقصد نرسید به اینکه "نگرانم نبا..." به اینکه "از دور می بو..." به اینکه "تو هم مراقب خو..." دارم به انگشت هایِ کسی فکر میکنم که برایت نوشته بود "رسیدی زنگ بزن ...

۴ هفته پیش
4K
#تسلیت داغی که تمدید شد بغضی که دوباره راه گلو را بست اشکی که بی اختیار رویِ گونه ی این ملت نشست این ملتِ تنها، این ملتِ بیچاره که جانشان بی ارزش ترین کالای سرزمین ...

#تسلیت داغی که تمدید شد بغضی که دوباره راه گلو را بست اشکی که بی اختیار رویِ گونه ی این ملت نشست این ملتِ تنها، این ملتِ بیچاره که جانشان بی ارزش ترین کالای سرزمین است... به ثانیه های آخر می اندیشم به واژه ی سقوط به لحظه ای که ...

۴ هفته پیش
5K
🔹زن طراوت زندگی مرد نیس... 🔸زن بخش مهمی از زندگی نیس... 🔹زن مسکن دردهای زندگی مرد نیس... 💕زن تمام تمامه زندگی مرد است❣
عکس بلند

🔹زن طراوت زندگی مرد نیس... 🔸زن بخش مهمی از زندگی نیس... 🔹زن مسکن دردهای زندگی مرد نیس... 💕زن تمام تمامه زندگی مرد است❣

۴ هفته پیش
5K
مردان را می توان تجزیه و تحلیل کرد.... اما زنان را فقط می توان دوست داشت ...! #اسکار_وایلد
عکس بلند

مردان را می توان تجزیه و تحلیل کرد.... اما زنان را فقط می توان دوست داشت ...! #اسکار_وایلد

۴ هفته پیش
5K
یه سری تضادها میتونن خیلی قشنگ باشن مثلا تو که قوی ترین نقطه ضعفِ منی ... :) ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

یه سری تضادها میتونن خیلی قشنگ باشن مثلا تو که قوی ترین نقطه ضعفِ منی ... :) ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۴ هفته پیش
5K
جان دادن را نمی پسندم جزلحظه ای که صدایـــــت میزنم میگویی

جان دادن را نمی پسندم جزلحظه ای که صدایـــــت میزنم میگویی "جانِ دلــــــم" این جان دادن عجـــــیب به مذاقِ احساسم خوشایند است و شیرین... ‎‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۴ هفته پیش
5K
دوست دارم تو را برای یک روز از خدا قرض بگیرم و فردا هرچقدر تماس گرفت گوشی را برندارم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌

دوست دارم تو را برای یک روز از خدا قرض بگیرم و فردا هرچقدر تماس گرفت گوشی را برندارم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌

۴ هفته پیش
5K
سرمابهونہ هست عزیزِمن تو مےدونے هرروز تموم لباساے گرممُ جامےذارم ڪہ آغوش تو روتن کنم دلخواه ترین شال گردن زمستونیم نفساےتوست عشقم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

سرمابهونہ هست عزیزِمن تو مےدونے هرروز تموم لباساے گرممُ جامےذارم ڪہ آغوش تو روتن کنم دلخواه ترین شال گردن زمستونیم نفساےتوست عشقم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۴ هفته پیش
5K
#تولد سلام سلام سلام ابجی کوچیکه می دونم دیرشده امیدوارم ازم ناراحت نشده باشی نبودم که به موقع پست تولد بزارم باعث شرمندگیم شد منو ببخش برات بهترینهارو ارزو دارم و امیدوارم سالیان سال کنار ...

#تولد سلام سلام سلام ابجی کوچیکه می دونم دیرشده امیدوارم ازم ناراحت نشده باشی نبودم که به موقع پست تولد بزارم باعث شرمندگیم شد منو ببخش برات بهترینهارو ارزو دارم و امیدوارم سالیان سال کنار همسر محترمت به همه ارزوهات برسی #تولدت_خیلی_مبارک

۲۳ بهمن 1396
6K
✒️ دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است چاره کن دَرد کسی کز همه ناچار تر است.... #فروغی_بسطامی

✒️ دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است چاره کن دَرد کسی کز همه ناچار تر است.... #فروغی_بسطامی

۱۵ بهمن 1396
16K
من را دوست بدار ... به سان ِ گذر از یک سمت خیابان ... به سمتی دیگر ! اول به من نگاه کن ، بعد به من نگاه کن ، بعد ... باز هم مرا ...

من را دوست بدار ... به سان ِ گذر از یک سمت خیابان ... به سمتی دیگر ! اول به من نگاه کن ، بعد به من نگاه کن ، بعد ... باز هم مرا نگاه کن !!

۱۵ بهمن 1396
15K
زده بودم از خونه بیرون ، بادِ نسبتا تُندی می وزید ، رفته بودم یکم قدم بزنم به خودم فکر کنم ، به اون فکر کُنم .. گوشیم زنگ خورد ، طبق معمول ، دلبَر ...

زده بودم از خونه بیرون ، بادِ نسبتا تُندی می وزید ، رفته بودم یکم قدم بزنم به خودم فکر کنم ، به اون فکر کُنم .. گوشیم زنگ خورد ، طبق معمول ، دلبَر بود . وَگرنه که کسی به ما زنگ نمیزنه . البته ناگفته نماند که مادر ...

۱۲ بهمن 1396
12K