محمدبیباک

Siahpooooosh

✍روی قبرم بنویسید؛
که از شهر وفا آمده بود...
هیچکس هیچ نفهمید چرا آمده بود؟؟؟

✍بنویسید؛
نفهمید کسی دردش را...
هیچکس درک نمیکرد،دل سردش را...

✍بنویسید؛
که یک عمر خدااااااا را کم داشت...
در دوچشمش اثر از گمشده ای مبهم داشت...

✍بنویسید؛
دمادم دل او ابری بود

✍بنویسید؛
که اسطورهء بی صبری بود...

✍بنویسید؛
دلش مثل دل شیشه شکست
آن زمانی که دلی بر دل رویا ها بست

✍بنویسید؛
که با عدل خدا مساله داشت...

✍بنویسید؛
که از خلقت خود هم گله داشت...

✍بنویسید؛
که در #بی_کسی اش سوخت پَرَش

✍بنویسید؛
غمی بود به چشمان ترش...

✍بنویسید؛
که همواره غمی پنهان داشت...

✍بنویسید؛
به تقدیر خداااا ایمان داشته باش

خدایا... اصلا حواست به من هست... حواست به این اشک هایی که میریزم هست؟؟ حواست به این دل شکستم هست؟؟؟ خدایا یه عمرِ دارم غصه میخورم هر کی منو مبینه میگه غصه نخور روزای خوبم ...

خدایا... اصلا حواست به من هست... حواست به این اشک هایی که میریزم هست؟؟ حواست به این دل شکستم هست؟؟؟ خدایا یه عمرِ دارم غصه میخورم هر کی منو مبینه میگه غصه نخور روزای خوبم میرسه خدایا... پس این روزای خوب کجاست؟؟؟ روزای خوب من رو گذاشتی واسه بعد مرگم؟؟یا ...

۴ هفته پیش
10K
هیچوقت یادم نمیره ... ده - یازده سالم که بود تو بازی با بچه های فامیل پام گیر کرد به پای یکیشون و افتادم... ساق پای راستم خورد به لبه‌ی آجر و زخم شد ...

هیچوقت یادم نمیره ... ده - یازده سالم که بود تو بازی با بچه های فامیل پام گیر کرد به پای یکیشون و افتادم... ساق پای راستم خورد به لبه‌ی آجر و زخم شد ... بدجور زخم شد... خیلی درد کشیدم...خیلی طول کشید تا کم کم جای اون زخم یکم ...

۴ هفته پیش
10K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
8K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#جهانگردی

#جهانگردی

۲۵ مهر 1396
7K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K
#طبیعت

#طبیعت

۲۴ مهر 1396
5K