#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
5K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
5K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
6K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
6K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
6K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
6K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
7K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
7K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
7K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
7K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
8K
#بازی_باروح_و_روان

#بازی_باروح_و_روان

۱ هفته پیش
7K
‌ دعا کنید مرا ای تمام مردم شهر که ما به زور دعا ها به پای هم برسیم

‌ دعا کنید مرا ای تمام مردم شهر که ما به زور دعا ها به پای هم برسیم

۱ هفته پیش
9K
از مزارعِ پنبه‌ی شیلی تا کارخانه‌ ی شماره هفدهِ شانگهای و زیرِ چرخ خیاطیِ زنی تُرک پیراهنی بودم که به

از مزارعِ پنبه‌ی شیلی تا کارخانه‌ ی شماره هفدهِ شانگهای و زیرِ چرخ خیاطیِ زنی تُرک پیراهنی بودم که به "تو" فکر می کردم..!

۱ هفته پیش
9K
از بین تمام روسری‌هایت... باد را بیشتر از همه دوست دارم..!! به موهایت می‌آید...

از بین تمام روسری‌هایت... باد را بیشتر از همه دوست دارم..!! به موهایت می‌آید...

۱ هفته پیش
9K
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌸 🌱 یا دست بر این قلبِ پریشان شده بگذار یا جمع کن آن موی پریشان شده‌ات را.. 🌈

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌸 🌱 یا دست بر این قلبِ پریشان شده بگذار یا جمع کن آن موی پریشان شده‌ات را.. 🌈

۱ هفته پیش
9K
زلف را حلقه نکن ,پیچ نده زیبا رو که دلم در خمِ زلفت ,گره افتد چون مو باد می آید و این زلف پریشان سازد دل من اُفتد و پرتاب شود در هر سو

زلف را حلقه نکن ,پیچ نده زیبا رو که دلم در خمِ زلفت ,گره افتد چون مو باد می آید و این زلف پریشان سازد دل من اُفتد و پرتاب شود در هر سو

۱ هفته پیش
9K
بنازم چشم مستت را .. که سرمست جهانم کرد ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

بنازم چشم مستت را .. که سرمست جهانم کرد ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۱ هفته پیش
9K
شیراز ترین شهر جهان است نگاهت میخانه‌ ی صوفی و مُغان است نگاهت ...

شیراز ترین شهر جهان است نگاهت میخانه‌ ی صوفی و مُغان است نگاهت ...

۱ هفته پیش
9K

" موهات " باید بلند باشد . قد همه ی خیابان های شهر . قد تمام رود های روی زمین .. قد " فاصله ی" من تا ... ، " آرزوهایم " . !!!

۱ هفته پیش
9K