Sogol6۶۶۶۶۶

Sogol6

دلت بسوزد برای اشک های ان دختر برای بی خوابی های شبانه اش برای هق هق زدن هایش برای چشمان همیشه قرمزش شاید فکر کنی هیچ کدام از این ها واقعیت ندارد اما بدان ان دخترک بعد از رفتنت دیگر رنگ روز خوش را ندید مادرش دیگر لبخندش را ندید دلت بسوزد برای مادرش که همه میگویند دخترش حتما چیزی مصرف میکند که همیشه چشمانش قرمز است دلت بسوزد برای قلبی که بعد از رفتنت دیگر به هیچکس وابسته نشد دلت بسوزد برای خودت که دیگر دلش با حرف های هیچ کس ارام نمیگیرد دلت بسوزد برای اینکه او فقط انکار میکند دیگر نمیخواهدت فقط انکار میکند و فقط انکار میکند و باز هم به این فکر میکند که تمام حرف هایت دروغ بوده است بعد از تو به هیچ کس اعتماد نمیکند زیرا تو برایش دنیایی بودی و این را بدان او باز انکار میکند که دلش برای تو تنگ نشده است
#شیما_رضایی
#انکار
#باز_هم_انکار

بچه ها کسی یه کانال خوب بره عکس پروفایل میدونع؟

بچه ها کسی یه کانال خوب بره عکس پروفایل میدونع؟

۲ هفته پیش
2K
دندوناشو نگاااا💝💝💝

دندوناشو نگاااا💝💝💝

۲ هفته پیش
10K
من از این درس به جای بیست ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰میگیرم

من از این درس به جای بیست ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰میگیرم

۲ هفته پیش
9K
منو نخوری سیدم

منو نخوری سیدم

۲ هفته پیش
8K
میدونی؟

میدونی؟

۲ هفته پیش
8K
🎸🎺🎷🎹

🎸🎺🎷🎹

۳ هفته پیش
2K
عشق های دخترا و پسرا در دهه اخیر پ.ن. واییییی سیدم وکاپی جون میدرخشن این تو

عشق های دخترا و پسرا در دهه اخیر پ.ن. واییییی سیدم وکاپی جون میدرخشن این تو

۱۵ آبان 1396
13K
💞💞

💞💞

۱۵ آبان 1396
13K
ای جان قیافه کاپی رو

ای جان قیافه کاپی رو

۱۵ آبان 1396
13K
قشنگ مشخصه سید داره به کاپی میگه قهر نکن دیگه بیا بغلم😊💞💞😘

قشنگ مشخصه سید داره به کاپی میگه قهر نکن دیگه بیا بغلم😊💞💞😘

۱۲ آبان 1396
13K
😊😊😊😊😊😊

😊😊😊😊😊😊

۱۲ آبان 1396
2K
بردیمممممممممممممممممممم سیدپولیسی

بردیمممممممممممممممممممم سیدپولیسی

۴ آبان 1396
2K
✌✌✌😊😊😊😊

✌✌✌😊😊😊😊

۴ آبان 1396
3K
آبیته؟ شیشتا سوراخ کافیته؟ به امید برد سیدپولیسی

آبیته؟ شیشتا سوراخ کافیته؟ به امید برد سیدپولیسی

۴ آبان 1396
15K
شروع دربی به امید برد سیدپولیسی قربونت سیدجون

شروع دربی به امید برد سیدپولیسی قربونت سیدجون

۴ آبان 1396
15K
سیدریش شوزده قابل توجه کسایی که میگن زشت شده😢 یادی کنیم از یکی از پست های قدیمیش که نوشته بود👇 باریش وبدون ریش آدم داریم کور وکچل و فرشته درهم داریم ما مشکل مان ظاهرآدم ...

سیدریش شوزده قابل توجه کسایی که میگن زشت شده😢 یادی کنیم از یکی از پست های قدیمیش که نوشته بود👇 باریش وبدون ریش آدم داریم کور وکچل و فرشته درهم داریم ما مشکل مان ظاهرآدم هانیس آدم سرراه زندگی کم داریم😏

۳ آبان 1396
5K
✌✌😊😊😊

✌✌😊😊😊

۳ آبان 1396
3K
گل گفتی آجی، بعضیا فقط ادعان،فقط...

گل گفتی آجی، بعضیا فقط ادعان،فقط...

۱۷ مهر 1396
3K
پیش به سوی قهرمانی #تیم_خوب_سرمایست

پیش به سوی قهرمانی #تیم_خوب_سرمایست

۱۷ مهر 1396
23K
علی دایی هم والیبالیست میشود

علی دایی هم والیبالیست میشود

۵ مهر 1396
8K