الفاتحه مع الصلوات 🤕😨😆

الفاتحه مع الصلوات 🤕😨😆

6 روز پیش
4K
زحمت دارد! آدم بودن را می گویم .. این را میشود از مترسک ها آموخت آنها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند...🗺️💌🌌🌍💓

زحمت دارد! آدم بودن را می گویم .. این را میشود از مترسک ها آموخت آنها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند...🗺️💌🌌🌍💓

7 روز پیش
2K
اجازه نده چیزی که خیلی وقت پیش از بین رفته, هنوز هم کنترلت کنه. وقتشه بیخیال شی.🗺️💌

اجازه نده چیزی که خیلی وقت پیش از بین رفته, هنوز هم کنترلت کنه. وقتشه بیخیال شی.🗺️💌

7 روز پیش
2K
ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید، اگه تو خونه باشیم، دستگاه رو خاموش می کنیم، اگه تو سینما باشیم سالن رو ترک می کنیم...! ما تو زندگیمون هیچ وقت .. !!! کسانی که ...

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید، اگه تو خونه باشیم، دستگاه رو خاموش می کنیم، اگه تو سینما باشیم سالن رو ترک می کنیم...! ما تو زندگیمون هیچ وقت .. !!! کسانی که زحمت اصلی رو برامون کشیدن نمی بینیم... ما فقط دوست داریم کسایی رو ببینیم که ...

7 روز پیش
2K
عِشْقـْ فَقَطـْ والیبالْـ 💓🏐🌌🌍

عِشْقـْ فَقَطـْ والیبالْـ 💓🏐🌌🌍

7 روز پیش
7K
💓نگران نباش کسی پُررو نمی شود..! به دستت عادت بده بامحبتِ بیشتر، پیام بنویسد برایت مهم نیست نباشی ولی پیامهایت را بارها بخوانند؟؟!💓

💓نگران نباش کسی پُررو نمی شود..! به دستت عادت بده بامحبتِ بیشتر، پیام بنویسد برایت مهم نیست نباشی ولی پیامهایت را بارها بخوانند؟؟!💓

1 هفته پیش
3K
بآب اسفَنجے :هوهو بتَرسین مَن یِـ روحَمـ 👻💫 پآتریکـ :بآبـ افسَنجے چرآ مثہ روحـ ها لباسـ پوشیدیـ؟🙀✨ بآب اسفَنجے : عہ پآتریکـ چِجوریـ منو شِناختے؟😿💫 پآتریک:هیچوَقت بَرآم غریبهـ نَشُدیـ کهـ الآنـ بِخوامـ دوبارهـ بشنآسَمتـ😸💫

بآب اسفَنجے :هوهو بتَرسین مَن یِـ روحَمـ 👻💫 پآتریکـ :بآبـ افسَنجے چرآ مثہ روحـ ها لباسـ پوشیدیـ؟🙀✨ بآب اسفَنجے : عہ پآتریکـ چِجوریـ منو شِناختے؟😿💫 پآتریک:هیچوَقت بَرآم غریبهـ نَشُدیـ کهـ الآنـ بِخوامـ دوبارهـ بشنآسَمتـ😸💫

3 هفته پیش
3K
[~عاروم ترین جایِ دُنیاث:) 🍃💙~]❤️

[~عاروم ترین جایِ دُنیاث:) 🍃💙~]❤️

۳ خرداد 1396
795
😂مثـ اینکهـ ایرانسلمـ رفتهـ تو کار فرهنگیـ مذهبیـ 😂😐✌️

😂مثـ اینکهـ ایرانسلمـ رفتهـ تو کار فرهنگیـ مذهبیـ 😂😐✌️

۳ خرداد 1396
764
💋دلمـ موجـ و تو دریاییـ 💋

💋دلمـ موجـ و تو دریاییـ 💋

۲۴ اردیبهشت 1396
925
YoU ArE AlwaYS iN MY MinD 😻👑💓☄️

YoU ArE AlwaYS iN MY MinD 😻👑💓☄️

۲۱ اردیبهشت 1396
921
طُ نمیدونیـ کعـ چقد دوستـ داشتنیـ هستیـ 😻🎀🌌🙆

طُ نمیدونیـ کعـ چقد دوستـ داشتنیـ هستیـ 😻🎀🌌🙆

۱۳ اردیبهشت 1396
1K
+\\Loving you is my favorite sin😻❣ +//عاشق تُ بودن گناه مورد علاقه ی منه💕💥

+\\Loving you is my favorite sin😻❣ +//عاشق تُ بودن گناه مورد علاقه ی منه💕💥

۶ اردیبهشت 1396
1K
تو حتی از دور هم حالمو عوض میکنیـ ـ ـ ـ ^_^SoLO cElL

تو حتی از دور هم حالمو عوض میکنیـ ـ ـ ـ ^_^SoLO cElL

۶ اردیبهشت 1396
924
دیدیـ :O بهـ اینـ شدمـ ^_^ رابطهـ الودهـ :O بیهودهـ

دیدیـ :O بهـ اینـ شدمـ ^_^ رابطهـ الودهـ :O بیهودهـ

۵ اردیبهشت 1396
962
میروم جایی دور از این کره خاکی 🌉🌒 اینجا ادما 14 میلیاردند 🌃☄️ اخر میگویند 8 تای دیگر هم هست 🌌☄️🌍

میروم جایی دور از این کره خاکی 🌉🌒 اینجا ادما 14 میلیاردند 🌃☄️ اخر میگویند 8 تای دیگر هم هست 🌌☄️🌍

۳۱ فروردین 1396
1K
انقدر شبها بهـ ستاره اتـ مینگرمـ تا به خوابتـ بیاید و بدانیـ دلتنگتمـ پسـ زودتر بیا 💕😻🌃🌌☄️😍

انقدر شبها بهـ ستاره اتـ مینگرمـ تا به خوابتـ بیاید و بدانیـ دلتنگتمـ پسـ زودتر بیا 💕😻🌃🌌☄️😍

۳۱ فروردین 1396
1K
-لَبآت بَرآم✨💋 -یآدآورِ روزآیِ خوبه😻🖐🏿 -روزآیِ خوبی که بآ تُ هَمیشگیه^^💕

-لَبآت بَرآم✨💋 -یآدآورِ روزآیِ خوبه😻🖐🏿 -روزآیِ خوبی که بآ تُ هَمیشگیه^^💕

۳۱ فروردین 1396
1K
اینـ قرمز منهـ دوستشـ دارمـ خیلیـ زیاد قهرمانیـ بهشـ میاد ✌️❤️✌️بردیمـــ

اینـ قرمز منهـ دوستشـ دارمـ خیلیـ زیاد قهرمانیـ بهشـ میاد ✌️❤️✌️بردیمـــ

۲۶ فروردین 1396
2K
وقتیـ تو باشیـ😻 همهـ چیـ🍃 یهـ جورِ دیگهـ پیشـ میرهـ🙆🏻 دنیامـ🌍 یهـ رنگهـ دیگهـ ای دارهـ💑 دلِـ منـ💞 واستـ بی قرارهـ🌚 دیگهـ طاقتیـ ندارهـ✨

وقتیـ تو باشیـ😻 همهـ چیـ🍃 یهـ جورِ دیگهـ پیشـ میرهـ🙆🏻 دنیامـ🌍 یهـ رنگهـ دیگهـ ای دارهـ💑 دلِـ منـ💞 واستـ بی قرارهـ🌚 دیگهـ طاقتیـ ندارهـ✨

۱۷ فروردین 1396
2K