Tabassom77514

«من دختر روزای تنهایی با هر عذاب تازه جنگیدم
از غصه ی فردا نگو با من روزای از این بدترم دیدم»
تامرز وحشت تاجنون رفتم ازترس دیوونه شدن کم نیست
تواومدی ومن به غیرازتو چیزی به جزتصویریادم نیست
«تو اومدی تا فکر روزای تلخ گذشته از سرم وا شه
من ضربه خوردم تا قوی تر شم فردای من میتونه زیباشه»
«هر اتفاقی که برام افتاد شاید دلیل محکمی داره
وقتی ورق برگرده میبینی این زندگی به من بدهکاره»
باید منو باور کنی تا عشق سقف امید و آرزو باشه
با مرحم دست تو میتونه زخم عمیق من مداوا شه...

دیگه چقدر عادی شده این زندگی دیگه نه سختیها درد داره نه خوشیها مزه دیگه هیچ چیز معنی نداره انگار فقط یه نفسی داره میاد و میره انگار محکومم به زنده بودن روزگار اینجوری که ...

دیگه چقدر عادی شده این زندگی دیگه نه سختیها درد داره نه خوشیها مزه دیگه هیچ چیز معنی نداره انگار فقط یه نفسی داره میاد و میره انگار محکومم به زنده بودن روزگار اینجوری که میخواستم نچرخید شاید یه روزی همونی بشه که میخوام ومیدونم میشه ولی نوش دارو بعد ...

2 روز پیش
3K
#لبخند تقدیم ب همه دخترا😝

#لبخند تقدیم ب همه دخترا😝

4 روز پیش
6K
#لبخند

#لبخند

4 روز پیش
4K
4 روز پیش
2K
#پروفایل

#پروفایل

5 روز پیش
4K
#پروفایل

#پروفایل

5 روز پیش
4K
#پروفایل

#پروفایل

5 روز پیش
5K
#پروفایل

#پروفایل

5 روز پیش
4K
5 روز پیش
2K
متن قشنگیه...
عکس بلند

متن قشنگیه...

5 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

5 روز پیش
6K
#لبخند

#لبخند

5 روز پیش
6K
5 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

5 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

5 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

5 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

6 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

6 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

6 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

7 روز پیش
4K