از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن -مولوی #بخون

از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن -مولوی #بخون

۴۴ دقیقه پیش
584
مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود...زهی توفیق! -حافظ #بخون

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود...زهی توفیق! -حافظ #بخون

۲ ساعت پیش
1K
رقیب سنگدل زین سان که جا کرده به پهلویت من بی‌دل چه سان خود را به پهلوی تو اندازم؟ -هلالی جغتایی #بخون

رقیب سنگدل زین سان که جا کرده به پهلویت من بی‌دل چه سان خود را به پهلوی تو اندازم؟ -هلالی جغتایی #بخون

۲ ساعت پیش
2K
با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی ای دوست همچنان دلِ من مهربان توست -سعدی #بخون

با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی ای دوست همچنان دلِ من مهربان توست -سعدی #بخون

۲ ساعت پیش
1K
به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار جواب داد فلانی ازان ماست هنوز -سعدی #بخون

به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار جواب داد فلانی ازان ماست هنوز -سعدی #بخون

۱ روز پیش
3K
دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم از چه با دشمن جانم شده ام دوست؟ندانم! -عماد خراسانی #بخون

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم از چه با دشمن جانم شده ام دوست؟ندانم! -عماد خراسانی #بخون

۱ روز پیش
4K
عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید خوبان هنوز منکر دلهای خسته‌اند -بیدل دهلوی #بخون

عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید خوبان هنوز منکر دلهای خسته‌اند -بیدل دهلوی #بخون

۱ روز پیش
3K
از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن -مولوی #بخون

از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن -مولوی #بخون

۱ روز پیش
3K
من از دیوانگی خالی نخواهم بود تا هستم که رویت میکند هشیار و بویت می کند مستم -اوحدی مراغه‌ای #بخون

من از دیوانگی خالی نخواهم بود تا هستم که رویت میکند هشیار و بویت می کند مستم -اوحدی مراغه‌ای #بخون

۱ روز پیش
3K
شاید این غم، اشتباهی آمده دنبالِ من بارها سنجیده ام، هم قدّ این غم نیستم -احسان پرسا #بخون

شاید این غم، اشتباهی آمده دنبالِ من بارها سنجیده ام، هم قدّ این غم نیستم -احسان پرسا #بخون

۱ روز پیش
3K
هر صباحی غمی از دورِ زمان پیش آید؛ گویم این نیز نهم بر سرِ غم‌های دگر… -سعدی #‌بخون

هر صباحی غمی از دورِ زمان پیش آید؛ گویم این نیز نهم بر سرِ غم‌های دگر… -سعدی #‌بخون

۳ روز پیش
6K
ﮔﺮ ﺯ ﺧﯿﺎﻝ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺕ ، ﻋﮑس ﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻡِ ﻣِﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ، ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪﭘﯿﺎﻟﻪ ﺭﺍ .... -نظامی #بخون

ﮔﺮ ﺯ ﺧﯿﺎﻝ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺕ ، ﻋﮑس ﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻡِ ﻣِﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ، ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪﭘﯿﺎﻟﻪ ﺭﺍ .... -نظامی #بخون

۳ روز پیش
4K
من ایستادم و آفتابِ تغزل بلند بود و من مواظب تبخیر خواب‌ها بودم و ضربه‌های گیاهی عجیب را به تن ذهن شماره می‌کردم خیال می‌کردیم بدون حاشیه هستیم خیال می‌کردیم میان متن اساطیری تشنج ریباس ...

من ایستادم و آفتابِ تغزل بلند بود و من مواظب تبخیر خواب‌ها بودم و ضربه‌های گیاهی عجیب را به تن ذهن شماره می‌کردم خیال می‌کردیم بدون حاشیه هستیم خیال می‌کردیم میان متن اساطیری تشنج ریباس شناوریم و چند ثانیه غفلت حضور هستی ماست... -سهراب سپهری #بخون

۴ روز پیش
7K
خواهَم آن عِشق که هَستی زِ سر ما ببرد -وحشی بافقی #بخون

خواهَم آن عِشق که هَستی زِ سر ما ببرد -وحشی بافقی #بخون

۴ روز پیش
6K
گفته بودی بلدی حال مرا خوب کنی حال ما خوب خراب است به آن دست نزن -عباس معروفی #بخون

گفته بودی بلدی حال مرا خوب کنی حال ما خوب خراب است به آن دست نزن -عباس معروفی #بخون

۴ روز پیش
6K
آری همه باخت بود سرتاسر عمر دستی که به گیسوی تو بردم، بردم... -هوشنگ ابتهاج #بخون

آری همه باخت بود سرتاسر عمر دستی که به گیسوی تو بردم، بردم... -هوشنگ ابتهاج #بخون

۴ روز پیش
6K
همه روز گرد کویت همه شب بر آستانت غرضی جز این ندارم که نظر کنم به رویت -امیر خسرو دهلوی #بخون

همه روز گرد کویت همه شب بر آستانت غرضی جز این ندارم که نظر کنم به رویت -امیر خسرو دهلوی #بخون

۴ روز پیش
7K
عزّت شاه و گدا زیرِ زمین یکسان است می کند خاک برای همه کس جا خالی -غنی کشمیری #بخون

عزّت شاه و گدا زیرِ زمین یکسان است می کند خاک برای همه کس جا خالی -غنی کشمیری #بخون

۴ روز پیش
6K
مقدار یار هم نفس جز من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را -سعدی #بخون

مقدار یار هم نفس جز من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را -سعدی #بخون

۷ روز پیش
6K
چنان افتادهٔ عشقت شدم جانا که چون سعدی «ز دستم بر نمی‌آید که یک دم بی تو بنشینم» -سیف فرغانی #بخون

چنان افتادهٔ عشقت شدم جانا که چون سعدی «ز دستم بر نمی‌آید که یک دم بی تو بنشینم» -سیف فرغانی #بخون

۷ روز پیش
6K