علیرضا

VAFADAR5

علیرضا: "به چشمانت بیاموز که هرکس ارزش دیدن ندارد "

#خاکی باش #بزی لی❤

#خاکی باش #بزی لی❤

۲۴ فروردین 1397
104
هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

۲۴ فروردین 1397
272
#khalse💜 #bezi lei👑👑💜

#khalse💜 #bezi lei👑👑💜

۲۴ فروردین 1397
60
#khalse😻 #behzadleito👑

#khalse😻 #behzadleito👑

۲۴ فروردین 1397
45
پســـر بـــاس ✘ بـوی ادکـلـنش تا ســرِ خـیـابــون بــره✘ امـــــــــــا نـگـاهـش زمینــو جـــــارو کــنـه

پســـر بـــاس ✘ بـوی ادکـلـنش تا ســرِ خـیـابــون بــره✘ امـــــــــــا نـگـاهـش زمینــو جـــــارو کــنـه

۲۴ فروردین 1397
114
#bezi lei💋 #eli lei☺😂😐

#bezi lei💋 #eli lei☺😂😐

۲۴ فروردین 1397
62
دویه صب..تو وان پر گل رز🌹سکسیه ولی نه اندازه ی رژه سرخه تو💋👄شرابو وانکرده شده لخت یه هو 📛🍺

دویه صب..تو وان پر گل رز🌹سکسیه ولی نه اندازه ی رژه سرخه تو💋👄شرابو وانکرده شده لخت یه هو 📛🍺

۲۴ فروردین 1397
68
☜▼♚ﻗــــــــَدﯾـﻤـــــــــﺂ ﻋـَـــــ��ـــــﺮق ﺑـــــــــﻮد ﻭ ﻭَﺭﻗــ ﺑــــــــــﻮد ﻭﻣـــــــــــَﺮﺁم ﺑــــــــــﺂﺯی☞▲✘ ✘▼☜ﺍﻟـﺂن ﺷـــــــدﻫـِ ﺍِکــــــ��ـــــﺲ ﻭ س*کس ﻭﺧــﺂﻧـــــــﻮم ﺑـــــــــــﺂﺯی☞

☜▼♚ﻗــــــــَدﯾـﻤـــــــــﺂ ﻋـَـــــ��ـــــﺮق ﺑـــــــــﻮد ﻭ ﻭَﺭﻗــ ﺑــــــــــﻮد ﻭﻣـــــــــــَﺮﺁم ﺑــــــــــﺂﺯی☞▲✘ ✘▼☜ﺍﻟـﺂن ﺷـــــــدﻫـِ ﺍِکــــــ��ـــــﺲ ﻭ س*کس ﻭﺧــﺂﻧـــــــﻮم ﺑـــــــــــﺂﺯی☞

۲۴ فروردین 1397
48
هع...😒

هع...😒

۲۴ فروردین 1397
93
#Behzad leito👑👑

#Behzad leito👑👑

۲۴ فروردین 1397
58
-نِمیْتَــرسـی؟ +اَز چــــی؟ – اَز مَرگـــ… +نَــه! مَگِه تـو فِکْ میکُنـی مَن الَآن زِنْده‌ام؟

-نِمیْتَــرسـی؟ +اَز چــــی؟ – اَز مَرگـــ… +نَــه! مَگِه تـو فِکْ میکُنـی مَن الَآن زِنْده‌ام؟

۲۵ فروردین 1397
68
😂

😂

۲۵ فروردین 1397
40
امروز تو ویلا خیلیع خوش گذش😊

امروز تو ویلا خیلیع خوش گذش😊

۲۵ فروردین 1397
113
#esmoti😛

#esmoti😛

۲۵ فروردین 1397
73
☺

۲۵ فروردین 1397
75
#me جشن تولد خاله جوووووون

#me جشن تولد خاله جوووووون

۲۵ فروردین 1397
167
۲۵ فروردین 1397
81
#meshki

#meshki

۲۵ فروردین 1397
205
:)...

:)...

۳۱ فروردین 1397
72
بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩ ✘بِیــــــــن مَــــن وُ تــُــو خِیـلــــــــے فَرقِـــــہ✘ ☜مْیدُونْــــے چِــــــــرآٓ؟ٓ؟ٓ؟ٓ ↵چُــــــــوڹ ??مَــــــــن?? هَــــر شَــــبْ زیــــــــرِ چِشْــــمَمْ کَبـــُـودِه?? ⇩ ★?? اَمــــّــــآٓ ?? ★⇩ ??تــــُــــو زْیــــْــــرِه گَلٌـــــُـــوت?? هِـہ??

بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩ ✘بِیــــــــن مَــــن وُ تــُــو خِیـلــــــــے فَرقِـــــہ✘ ☜مْیدُونْــــے چِــــــــرآٓ؟ٓ؟ٓ؟ٓ ↵چُــــــــوڹ ??مَــــــــن?? هَــــر شَــــبْ زیــــــــرِ چِشْــــمَمْ کَبـــُـودِه?? ⇩ ★?? اَمــــّــــآٓ ?? ★⇩ ??تــــُــــو زْیــــْــــرِه گَلٌـــــُـــوت?? هِـہ??

۳۱ فروردین 1397
95